Ympäristöterveydenhuolto ja alkoholihallinto

Maakunnat vastaisivat jatkossa myös ympäristöterveydenhuollosta ja alkoholin vähittäismyynnin ja anniskelun valvonnasta.

Tällä hetkellä ympäristöterveydenhuolto on kuntien järjestämisvastuulla, mutta se järjestetään kuntien muodostamalla 62 yhteistoiminta-alueella. Alkoholin vähittäismyynnin ja anniskelun valvonta on tällä hetkellä Aluehallintoviraston vastuulla.

Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuteen kuuluvat terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarviketurvallisuus ja eläinten hyvinvointi (eläinlääkintähuolto). Elintarviketurvallisuudesta ja eläinlääkinnästä kerrotaan tarkemmin osiossa Ruoka- ja luonnonvarapalvelut. Tupakkavalvonta kattaa tupakkatuotteiden myynnin valvonnan ja tupakointikieltojen valvonnan.

Terveydensuojelu taas kattaa laajasti ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arvioinnin ja valvonnan (esimerkiksi asumisterveys, talous- ja uimaveden valvonta, julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet).

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtyminen maakuntiin on luontevaa jatkoa kehitykseen, jossa ympäristöterveydenhuollon järjestäminen toteutetaan kuntia suuremmalla alueella. Maakuntiin siirtyminen mahdollistaa mm. viranhaltijoiden erikoistumisen nykyistä laajemmin. Se parantaa toiminnanharjoittajille ja kansalaisille annettavan palvelun laatua ja tehokkuutta.

Ympäristöterveyden palvelut maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin

Alkoholihallinnon palvelut maakunnassa vuodesta 2021 eteenpäin


Lisätietoja:

johtaja Jari Keinänen, STM p. 0295 163311
neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, STM p. 0295 163282
asiantuntija Jyrki Huikari, STM p. 0295 163318