Ympäristötehtävien ohjaus

Itsehallinnolliset maakunnat hoitavat lainsäädännön osoittamat ympäristötehtävät toiminnan ja talouden neuvottelussa todettujen voimavarojen puitteissa. Maakunnat sisällyttävät ympäristötavoitteet myös osaksi muita tehtäviään läpäisyperiaatteella.

Tavoitteena on ympäristötehtävien osalta luoda aitoon vuorovaikutukseen perustuvia yhteistyömuotoja, jossa maakunta, alueen kunnat ja muut toimijat sekä valtio yhdessä edistävät hyvää ympäristön tilaa ja toimivat kumppaneina. Keskeisenä kumppanuuteen perustuvana tiedolla johtamisen välineenä tulevat toimimaan mm. maakunnittaiset ympäristön tilan seurantatiedot ja niistä tehdyt katsaukset. Maakunta monialaisena toimijana kykenee tehokkaasti edistämään kestävää kehitystä, vähähiilisyyttä, energiatehokkuutta, ilmastotavoitteita sekä kiertotaloutta.

Ympäristöministeriö järjestää vuosittain kumppaneilleen ympäristöpäivät, joissa käsitellään toimialalle strategisesti merkittäviä asioita sekä tulevaisuuden haasteita. Päivien aikana

käsitellään laajan sidosryhmäjoukon (maakunnat, kunnat, elinkeinoelämä, järjestöt jne.) kanssa muuttuvaa toimintaympäristöä sekä määritellään yhteistä kehityskulkua ja tahtotilaa.