FI SV EN

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä

Maakunta- ja sote-uudistus on toteutuessaan Suomen hallintohistorian suurin muutoshanke. Uudistuksen valmistelu ja toimeenpano tehdään mahdollisimman avoimesti. Se edellyttää hyvin suunniteltua monikanavaista viestintää, sujuvaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta kaikkien toimijoiden kanssa.

Valtionhallinnon viestinnän periaatteet ovat avoimuus, luotettavuus, ymmärrettävyys, tasapuolisuus, nopeus, vuorovaikutteisuus ja palveluhenkisyys. Näitä periaatteita sovelletaan myös maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnässä.

Tavoitteet

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnän tavoitteena on:

  • Viestiä monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti muutoksen tavoitteista, perusteluista ja vaikutuksista sekä varmistaa yhteisymmärryksen syntyminen muutoksen tarpeellisuudesta ja keinoista.
  • Varmistaa, että maakuntien toimijoilla ja muilla sidosryhmillä on tarvittava, oikea-aikainen ja riittävä tieto valmistelun ja toimeenpanon etenemisestä.
  • Tukea valmistelun avoimuutta, vuorovaikutteisuutta, hyvien käytäntöjen jakamista sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistumista.
  • Varmistaa, että maakuntien palvelukseen siirtyvällä henkilöstöllä on tarvittava tieto muutoksista, perusteluista sekä niiden vaikutuksista ja että he osaavat toimia uusien käytäntöjen mukaisesti.
  • Varmistaa, että ihmisillä on tarvittava tieto siitä, miten muutos vaikuttaa heidän palveluihinsa ja oikeuksiinsa ja miten palveluja jatkossa saa sekä mistä voi saada lisätietoja.
  • Varmistaa, että viestintä on asiakaslähtöistä ja ymmärrettävää. Uudistus tehdään ihmisiä varten.

Viestinnän organisointi

Uudistus on koko valtioneuvoston yhteinen reformi. Viestinnän valmistelua sovittaa yhteen valtiovarainministeriö. Reformilla on yhteinen viestintästrategia, visuaalinen ilme ja osin yhteiset perusviestit. Ministeriöillä on myös omat hallinnonalakohtaiset viestintäsuunnitelmat, sillä uudistusten kohteina ovat eri henkilöstö- ja asiakasryhmät.

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintää toteutetaan valtakunnallisen viestintäryhmän ja sen ohessa toimivan toimitusneuvoston kautta. Uudistuksen valmistelijoille suunnatun viestinnän lisäksi huomioidaan tiedottaminen kuntien ja maakuntien poliittisille päätöksentekijöille sekä poliittisille puolueille osana toimivan maakuntademokratian ja demokraattisen osallisuuden rakentamista ja sen edellyttämää viestintää.

Viestinnän kanavat

Maakunta- ja sote-uudistuksesta viestitään lukuisten eri kanavien välityksellä.

Alueuudistus.fi-sivusto on maakunta- ja sote-uudistuksen tärkein asiantuntijaviestinnän kanava. Se on suunnattu ensisijaisesti maakunta- ja sote-valmistelijoille ja muille uudistuksen parissa työskenteleville ammattilaisille. Myös media hyödyntää aktiivisesti sivustoa. Sivusto esittelee uudistusta eri näkökulmista. Etusivu päivittyy jatkuvasti uusilla uutisilla ja blogeilla. Yleisesittely-osiossa kerrotaan kokonaiskuvasta ja vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin. Valmistelu-valikon alla ovat luettavissa muun muassa uudistuksen tiekartta ja järjestämisen käsikirja, jotka on tarkoitettu alueellisen valmistelun tueksi.

Omamaakunta.fi on maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisen kansalaisviestinnän kanava. Sivusto on siis tarkoitettu ensisijaisesti kansalaisille. Lisäksi sivustolle tuotetaan tietopaketti maakunnan päättäjille ja yleistä sisältöä henkilöstölle. Omamaakunta.fi tarjoaa yleiskatsauksen maakunta- ja sote-uudistukseen ja maakunnan palveluihin. Se kertoo ymmärrettävällä kielellä, mitä uudistus tarkoittaa erilaisille ja eri elämän vaiheessa oleville ihmisille.

Uudistusta esitellään sosiaalisessa mediassa mm. uudistusta toteuttavien organisaatioiden ja valmistelijoiden Twitter-tileillä ja uudistuksen omilla Facebook-sivuilla. Uudistusta esitteleviä videoita löytyy maakunta- ja sote-uudistuksen YouTube-tililtä. Kaksi kertaa kuussa ilmestyvä uutiskirje kerää yhteen uudistuksen viimeisimmät kuulumiset. Maakunta- ja sote-uudistusta tehdään tunnetuksi myös lukuisissa seminaareissa ja tapahtumissa.

Tutustu tarkemmin: 

Ministeriöt tarjoavat tuleville maakunnille ja muutoksessa oleville organisaatioille tukea viestinnän suunnitteluun.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Thomas Sund, VM p. 0295 530 516, thomas.sund(at)vm.fi
Viestintäasiantuntija Eeva-Kaisa Kivistö, VM p. 0295 530 387, eeva-kaisa.kivisto(at)vm.fi
Viestintäpäällikkö Riikka Nurmi, STM, p. 0295 163 3003, riikka.nurmi(at)stm.fi
Viestintäasiantuntija Minna Rantala, STM, p. 0295 163 042, minna.rantala(at)stm.fi
Viestintäasiantuntija Arja Karasvirta, STM, p. 0295 163 518, arja.karasvirta(at)stm.fi