Vesien- ja merenhoidon palvelut

Vesien- ja merenhoito on jokaisen maakunnan tehtävä.  Maakunnat voivat sopia vesienhoitoalueella yhteensovittavasta maakunnasta ja muusta yhteistyöstä. On tärkeää, että maakunnat toteuttavat aktiivisesti vesienhoidon toimenpiteitä ja sidosryhmäyhteistyötä ja että käytössä on niin kansallisia kuin EU-tason rahoituskeinoja.

Maakunnalla on merkittävä rooli vesienhoidossa, sillä maakunta saattaa yhteen eri sektoreiden toimijoita. Tavoitteena on, että toiminta on tehokasta, yhteistyö saumatonta, tieto on kaikkien toimijoiden käytössä, tietojärjestelmät yhteiskäytössä ja raportointi EU:lle onnistuu ajallaan.  Tieto vesistä ja merestä välittyy monipuolisesti kansalaisille ja sidosryhmille.

Vesien- ja merenhoidon suunnitelmien tulee olla valtakunnallisesti yhdenmukaisia ja täyttää EU:n vaatimukset. Valtioneuvosto hyväksyy suunnitelmat kuuden vuoden välein.

Palvelukokonaisuuden kuvaus: Vesien ja merenhoidon palvelut