Projektet för beredskap och kontinuitetshantering inom vårdstrukturerna 

 

I social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets gemensamma projekt utvecklas för närvarande social- och hälsovårdens beredskap i de nya strukturerna och beredskapen inför nya hotbilder.

I projektet:

  •  utarbetas en ny riksomfattande anvisning för beredskapsplanering för social- och hälsovården
  • bereds social- hälsovårdens egna anvisningar för cybersäkerhet
  • utvecklas den avtalsbaserade beredskapen
  • stärks rollen för beredskapscentralerna för social- och hälsovården i fråga om beredskapen
  • stöds inledandet av landskapens och kommunernas beredskapsnätverk och verksamhet tillsammans med Kommunförbundets projekt Kuja2
  • skapas ett eget beredskapsnätverk för social- och hälsovården
  • förankras anvisningen som en del av beredningen av social- och hälsovårdsreformen
  • ordnas utbildning för aktörer, gemensamma beredskapsövningar och regionala seminarier.

Med Kommunförbundets belönade verksamhetsmodell i projektet Kuja har beredskapsarbetet på kommunnivå främjats. I projektet som gäller beredskapen inom social- och hälsovården utvecklas för närvarande ett lämpligt verktyg för beredskap och beredskapsplanering utgående från Kuja-modellen för att även användas av social- och hälsovården. Samtidigt utreds möjligheterna att även få tillgång till en elektronisk applikation för gemensamt bruk.  www.kuntaliitto.fi/kuja

De grundläggande principerna för beredskap och substansen i social- och hälsovården förändras inte trots reformen. Målet är att huvuddelen av anvisningen ska färdigställas fram till slutet av 2018. Därefter inleds förankringen av anvisningen i landskapen.  Utbildningar och beredskapsövningar som gäller landskapens gemensamma beredskap samordnas i samarbete med inrikesministeriets utvecklingsprogram.

 

Ytterligare information:

Sari Vuorinen, projektchef, Kommunförbundet, tfn 09 771 2027