Valmius ja jatkuvuudenhallinta sote-rakenteissa –hanke

STM:n ja Kuntaliiton yhteisessä hankkeessa kehitetään parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista uusissa rakenteissa ja varautumista uusiin uhkakuviin.

 

Hankkeessa:

- laaditaan uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valmiussuunnitteluohje
- valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon oma kyberturvallisuusohjeistus
- kehitetään sopimusperusteista varautumista
- vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskusten roolia varautumisen osalta
- tuetaan maakuntien ja kuntien varautumisen verkostojen käynnistämistä ja toimintaa yhdessä Kuntaliiton Kuja2-projektin kanssa
- luodaan sosiaali- ja terveydenhuollolle oma varautumisen verkosto
- jalkautetaan ohje osana sote-muutoksen valmistelua
- järjestetään koulutusta toimijoille, yhteisiä valmiusharjoituksia sekä alueellisia seminaareja   

Kuntaliiton Kuja-projektin palkitulla toimintamallilla on edistetty valmius- ja varautumistyötä kuntatasolla. Sote-varautumisen hankkeessa kehitetään parhaillaan Kuja-mallista varautumiseen ja valmiussuunnitteluun sopiva työkalu myös sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Samalla selvitetään mahdollisuuksia saada yhteiseen käyttöön myös sähköinen sovellus.

www.kuntaliitto.fi/kuja

Varautumisen perusperiaatteet ja sosiaali- ja terveydenhuollon substanssi eivät uudistuksesta huolimatta muutu. Tavoitteena on ohjeistuksen pääosan valmistuminen loppuvuoteen 2018 mennessä, jonka jälkeen käynnistyy ohjeen jalkauttaminen maakunnissa.  Maakuntien yhteiseen varautumiseen liittyviä koulutuksia ja valmiusharjoituksia koordinoidaan yhteistyössä sisäministeriön kehittämisohjelman kanssa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sari Vuorinen, Kuntaliitto, p. 09 771 2027