FI SV

Työnsä päättäneet ryhmät ja niiden kokoonpanot

 

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävä työryhmä

Ryhmä arvioi, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä sekä arvioimaan mahdollisen muutoksen vaikutukset.

 Kokoonpano:

 • Backman Heli, johtaja, puheenjohtaja, STM
 • Mäki Tuomo, finanssineuvos, VM
 • Isomäki Marja, lainsäädäntöneuvos, VM
 • Ijäs Hannu, johtaja, STM
 • Strömberg Erik, hallitusneuvos, STM
 • Taipalus Tarja, ylimatemaatikko, STM
 • Rantahalvari Vesa, johtava asiantuntija, EK
 • Tanskanen Antti, asiantuntija, EK
 • Hämäläinen Jouko, työmarkkinalakimies, KT
 • Näätsaari Sinikka, sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
 • Koskela Samppa, lakimies, STTK
 • Piispanen Pekka, johtaja Akava
 • Paldanius Allan, rahoitusjohtaja, Keva
 • Mustonen Pasi, aktuaarijohtaja, yksityisten työeläkevakuutusyhtiöiden edustaja
 • Siimes Suvi-Anne, toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA
 • Risku Ismo, osastopäällikkö, ETK
 • Punakallio Minna, pääekonomisti, Kuntaliitto

Työryhmän sihteeristö:

 • Hassinen Inka, hallitussihteeri, STM
 • Kiuru Karoliina, lakiasiainjohtaja, Keva
 • Lehmuskero Minna, analyysitoimintojen johtaja, Työeläkevakuuttajat TELA

Maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja sen johtamisen ryhmä

Ryhmän tavoitteena on selkiyttää maakuntien toimijoille järjestämisvastuun kokonaisuus ja siihen liittyvät tehtävät sekä tukea maakuntia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen suunnittelussa ja valmistelussa.

Puheenjohtaja:

 • Salo Sinikka, sote-muutosjohtaja, STM

Ensimmäinen varapuheenjohtaja:

 • Varhila Kirsi, ylijohtaja, STO/STM

Toinen varapuheenjohtaja:

 • Hakari Kari, Pirkanmaa

Jäsenet:

 • Hämäläinen Hannu, STO/STM
 • Kahri Pekka, THL
 • Jonsson Pia-Maria, THL
 • Kivelä Antti, Sitra
 • Larsio Antti, Sitra
 • Pekkanen Leila, Pohjois-Savo
 • Miettinen Tarja, Pohjois-Savo
 • Leskinen Hannu, Pohjois-Pohjanmaa
 • Olli Sirkka-Liisa, Pohjois-Pohjanmaa
 • Aronkytö Timo, Uusimaa
 • Parpo Antti, Varsinais-Suomi
 • Tuimala Aija, Etelä-Karjala
 • Rajaniemi Varpu, Pohjanmaa
 • Luoma Ilkka, Keski-Pohjanmaa
 • Mononen Kirsi, Kuntaliitto

Asiantuntijat:

 • Kallinen Salme, neuvotteleva virkamies, STM
 • Kumpulainen Tuija, lääkintöneuvos, STM
 • Pohjola Pasi, erityisasiantuntija, STM
 • Kuopila Antti, Suomen Kuntaliitto

Asiantuntijasihteerit:

 • Juurikkala Virva, STO/STM
 • Lumme Kristiina, Pirkanmaa

Matkojen korvaamisen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on laatia ehdotus sote-uudistuksen ja valinnanvapauslain edellyttämistä muutoksista sairausvakuutuksen matkakorvauksiin. Lisäksi ryhmä val-mistelee ehdotuksen matkojen yhdistelystä julkisesti rahoitetuissa kuljetuksissa.

Puheenjohtaja:

 • Liisa Siika-aho, STM

Jäsenet:

 • Jaana Huhta, STM
 • Outi Luoma-aho, VM
 • Anne Giss, Kela
 • Pirjo Poikonen, Kuntaliitto
 • Iida Huhtanen, LVM
 • Satu Kapiainen, THL
 • Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL (asiantuntijajäsen)

Sihteerit:

 • Anu Kangasjärvi, STM
 • Päivi Tillman, Kela

Sairaanhoitovakuutuksen etuuksien ja rahoituksen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on laatia ehdotus sairaanhoitovakuutuksen rahoitusmuu-toksista; ml. ehdotus siirtää valtion rahoitusosuus sairaanhoitovakuutuksen etuusme-noista (lääkekorvaukset, matkakorvaukset, kuntoutus) maakuntien rahoitusvastuulle 1.1.2021 alkaen. Lisäksi ryhmä laatii ehdotukset yksityisen terveydenhuollon sairaan-hoitokorvausten lakkauttamisesta 1.1.2021 ja sairaanhoitovakuutuksesta YTHS:lle maksettavien korvausten lakkauttamisesta 1.1.2019.

Puheenjohtaja:

 • Outi Antila, STM

Jäsenet:

 • Johtaja Liisa Siika-aho, STM
 • Ilona Autti-Rämö, STM
 • Miikka Vähänen, VM
 • Outi Luoma-aho, VM
 • Kari Haring, SAK
 • Jarno Talvitie, Hyvinvointialan liitto
 • Riitta Työläjärvi, STTK
 • Paula Ilveskivi, Akava
 • Vesa Rantahalvari, EK
 • Jouko Hämäläinen, KT
 • Kai Ollikainen, Kela

Asiantuntijat:

 • Timo T Seppälä, THL
 • Käsiteltäessä veroasioita VM:n vero-osasto
 • Käsiteltäessä suunterveydenhuoltoa Anne Nordblad, STM

Sihteerit:

 • Milja Tiainen, STM
 • Minna Liuttu, STM
 • Teemu Hänninen, Kela
 • Noora Heinonen, VM

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön siirtymiseen liittyvien tehtävien toimeenpanon seurantaryhmä

Henkilöstön siirtymiseen liittyvien tehtävien toimeenpanon seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja koordinoida sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön siirtymisen toimeenpanoa maakuntia perustettaessa. Seurantaryhmän tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöä kohdellaan yhdenvertaisesti eri maakunnissa ja että eri tahoilta tulevaa henkilöstöä kohdellaan myös yhdenvertaisesti.

Puheenjohtaja:

 • Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg

Jäsenet:

 • Anna Kaarina Piepponen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 • Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
 • Jaana Salmi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 • Jaana Koski, hallintoylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Juha Luomala, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Tarja Reivonen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö (varajäsen Taina Vuorinen, Keha-keskus)
 • Hanna-Mari Talka, erityisasiantuntija, sisäministeriö
 • Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, KT Kuntatyönantajat

Kuntien pääsopijajärjestöjen edustajat:

 • Anne Sainila-Vaarno, edunvalvontajohtaja, Super ry (Koho ry)
 • Riikka Rapinoja, vt. johtaja, Tehy ry (Koho ry) (varajäsen Kirsi Sillanpää, johtaja, Tehy ry (Koho ry))
 • Mari Keturi, neuvottelupäällikkö, JHL/Kunta-alan unioni (varajäsen Kristian Karrasch, JHL/Kunta-alan unioni)
 • Marja Lounasmaa, edunvalvontajohtaja, Jyty ry/Kunta-alan unioni
 • Risto Kangas, neuvottelujohtaja, Juko ry
 • Jouni Vattulainen, neuvottelupäällikkö, Juko ry

Valtion pääsopijajärjestöjen edustajat:

 • Katja Aho, asiantuntija, Juko ry
 • Mirja Vaarna, pääluottamusmies, JHL ry (varajäsen Jouni Huusko, varapääluottamusmies, JHL ry)
 • Harri Siren, neuvottelujohtaja, Pardia ry

Sihteeri:

 • Anu Hernesmaa neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Pysyvä asiantuntija:

 • Pauli Forma, työelämäpalvelujen johtaja, Keva

Valinnanvapauslain valmisteluryhmä

Virkamiesryhmä valmistee uuden hallituksen esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslaiksi.

Puheenjohtaja:

 • Kirsi Varhila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Varapuheenjohtaja:

 • Outi Antila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö
 • johtava asiantuntija Eeva Nykänen, sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö
 • hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö
 • oikeusministeriön erikseen nimeämä edustaja

valmisteluryhmän sihteeri:

 • lakimies Maria Huttunen, sosiaali- ja terveysministeriö
   
 • Vaikutusarviointityöstä vastaa johtaja Raija Volk.

Sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tavoitteena on tukea maakunnissa tapahtuvaa uudistustyötä sen esivalmistelu-, valmistelu- ja käynnistämisvaiheessa. Esivalmisteluvaiheessa tuella tarkoitetaan maakuntien sote-vastuuvalmistelijoiden verkostoimista, kannustusta ja ohjausta muutosvision ja tavoitteiden asettamisessa sekä sote-muutossuunnitelman ja esiselvitysten laadinnassa. Sote-järjestämislain voimaan tultua ohjataan ja neuvotaan lain linjausten toimeenpanossa ja toimeenpanon seurannassa.

Puheenjohtajat:

 • Puheenjohtaja: Salo Sinikka, muutosjohtaja, STM
 • Varapuheenjohtajat: Varhila Kirsi, ylijohtaja, STM ja
 • Muutosjohtaja: Harju Pauli, muutosjohtaja, VM

Jäsenet:

 • Niemi Veli-Mikko, ylijohtaja STM
 • Koistinen Eriikka, viestintäpäällikkö STM/Viestintä
 • Nyholm Inga, neuvotteleva virkamies, VM
 • Jonsson Pia Maria, reformit yksikön päällikkö, THL
 • Itkonen Pentti, toimitusjohtaja, Eksote, Etelä-Karjala
 • Kinnunen Petri, professori, Lapin yliopisto ja yksikön johtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Kuosmanen Pekka, vt. toimitusjohtaja, Siun sote, Pohjois-Karjala
 • Leskinen Hannu, johtaja, PPSHP, selvitysmies Pohjois-Pohjanmaa
 • Luukkonen Aino-Maija, kaupunginjohtaja, Pori, Satakunta
 • Mäkijärvi Markku, johtajaylilääkäri HUS, Uusimaa
 • Parpo Antti, muutosjohtaja, Varsinais-Suomi
 • Hakari Kari, muutosjohtaja, Pirkanmaa.

Pysyvät asiantuntijat:

 • Järvinen Pekka, hallitusneuvos STM/STO
 • Mäenpää Eeva, hallitusneuvos VM    

Asiantuntijasihteerit:

 • Kallinen Salme, neuvotteleva virkamies STM/HTO
 • Pohjola Pasi, erityisasiantuntija, STM
 • Kuopila Antti, erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto
 • Tekninen sihteeri: projektisihteeri Niemelä Katariina, STM

Sote-projektiryhmä

Projektiryhmän tehtävänä on vastata uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon toteuttamisesta uudistuksen valmisteluvaiheessa sekä laatia ehdotukset hallituksen esityksiksi ja määritellä lakiesitysten keskinäiset suhteet.

 • Puheenjohtaja Tuomas Pöysti, projektinjohtaja, alivaltiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Kirsi Varhila, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Varapuheenjohtaja Sinikka Salo, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Taito Vainio, hankejohtaja, sisäministeriö
 • Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Outi Antila, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Raija Volk, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Pekka Järvinen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Päivi Salo, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Jani Pitkäniemi, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
 • Terhi Järvikare, osastopäällikkö, ylijohtaja, valtiovarainministeriö
 • Hannu Mäkinen, budjettipäällikkö, valtiovarainministeriö
 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Tuula Majuri, lainsäädäntöjohtaja, oikeusministeriö
 • Markku Pekurinen, johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Sihteeri Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Sihteeri Eeva Mäenpää, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Marjukka Aarnio, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Mikael Forss, johtaja, Kansaneläkelaitos
   

Pysyvät asiantuntijat:

 • Helena Tarkka, kehitysjohtaja, valtiovarainministeriö
 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Valinnanvapauden ja rahoitusselvityksen selvityshenkilöryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut selvityshenkilöryhmän arvioimaan asiakkaan valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista osana sote-uudistusta.

Puheenjohtaja:

 •  professori Mats Brommels

Jäsenet:

 •  vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Timo Aronkytö
 •  ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja
 •  professori Paul Lillrank
 •  professori Kari Reijula

Henkilöstön asema -ryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset henkilöstön aseman ja palvelussuhteiden ehdoiksi uudistuksessa sekä ehdotukset itsehallintoalueiden palvelukseen siirtyviksi ryhmiksi ja eläkkeiden määräytymiseksi.

Puheenjohtaja:

 • Juha Sarkio, osastopäällikkö, VM

Jäsenet:

 • Anna-Kaarina Piepponen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos, VM
 • Annakaisa Iivari, johtaja, STM
 • Eila Mustonen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Erik Strömberg, hallitusneuvos, STM
 • Anu Hernesmaa, neuvotteleva virkamies, VM, jäsen ja sihteeri

Pysyvät asiantuntijat:

 • Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, KT kuntatyönantajat
 • Anja Lahermaa, lakimies, STTK
 • Päivi Ahonen, lakimies, JHL, SAK
 • Jukka Kauppala, neuvottelujohtaja, Tekniikka ja Terveys KTN, Akava
 • Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja, Keva

Rahoituksen ja resurssiohjauksen valmisteluryhmän alaryhmien toimeksiannot ja jäsenistöt

Ohjaus, rahoitus ja kehittäminen -ryhmä

Ryhmän tehtävänä on laatia ehdotus itsehallintoalueiden rahoitus- ja ohjausmalleista ja kehittämisrakenteista sekä niiden toteuttamiseksi tarvittavista säädösmuutosehdotuksista.

Puheenjohtaja:

 • Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, projektijohtaja, STM

Varapuheenjohtajat:

 • Tanja Rantanen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Päivi Voutilainen, johtaja, STM

Jäsenet:

 • Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Panu Pykönen, hallitusneuvos, VM
 • Anne Koskela, hallitusneuvos, STM
 • Päivi Salo, hallitusneuvos, STM
 • Raija Volk, johtaja, STM
 • Taru Koivisto, johtaja, STM
 • Minna Liuttu, neuvotteleva virkamies, STM
 • Tomi Hytönen, budjettineuvos, VM
 • Anu Muuri, tutkimuspäällikkö, THL
 • Ilmo Keskimäki, tutkimusprofessori, THL
 • Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto
 • Arto Salmela, VM, jäsen ja sihteeri
 • Antti Väisänen, ylitarkastaja, STM, sihteeri
 • Jukka Mattila, erityisasiantuntija , VM

Pysyvä asiantuntija:

 • Timo T. Seppälä, tutkimuspäällikkö, THL

 Ryhmän on kuultava Suomen Kuntaliittoa sekä tarvittaessa muita asiantuntijatahoja.


Valinnanvapaus- ja monikanavarahoituslakivalmisteluryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella valinnanvapauden toteuttamiseksi sekä monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamiseksi tarvittava lainsäädäntö.

Puheenjohtajat:

 • Puheenjohtaja Outi Antila, ylijohtaja, STM
 • Varapuheenjohtaja, Kirsi Varhila, ylijohtaja, STM


Jäsenet:

 • Raimo Ikonen, ylijohtaja, STM
 • Tuulia Hakola-Uusitalo, finanssineuvos, VM
 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, VM
 • Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos, STM
 • Liisa Siika-aho, johtaja, STM
 • Eeva Vahtera, hallitusneuvos, TEM
 • Markku Pekurinen, johtaja, THL
 • Hennamari Mikkola, terveysturvan ja kuntoutuksen tutkimuksen päällikkö, Kela
 • Jorma Mäkitalo, johtaja, TTL
 • Tero Tyni, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
 • Martti Virtanen, tutkimusjohtaja, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Asiantuntijasihteerit:

 • Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos, STM
 • Pasi Pajula, neuvotteleva virkamies, STM
 • Sanna Pekkarinen, neuvotteleva virkamies, STM
 • Satu Kapiainen, ylitarkastaja, STM
 • Jukka Mattila, erityisasiantuntija, VM
 • Fransiska Pukander, neuvotteleva virkamies, VM
 • Päivi Hämäläinen, johtava asiantuntija, THL
 • Miikka Rainiala, lakimies, Kela
   

Järjestämisen ja voimaanpanon valmisteluryhmän alaryhmät

Digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto -ryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjauksesta  kansallisella ja alueellisella tasolla. Lisäksi tehtävänä on laatia ehdotukset siitä, miten erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palvelujen integraatio toteutetaan uudistuksessa ja miten jo ennakkoon varmistetaan se, että vireillä olevat hankinnat tukevat uudistusta. Ryhmän tehtävänä on valmistella myös ehdotukset itsehallintoalueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-toimintaan liittyvästä yhteishankintajärjestelmästä. Ryhmä valmistelee myös ehdotukset toimintamalleista, joilla itsehallintoalueiden yhteistyö toteutetaan Kelan ja muiden toimijoiden kanssa.

Puheenjohtaja:

 • Maritta Korhonen, tietohallintoneuvos, STM

Varapuheenjohtaja:

 • Tuija Kuusisto, erityisasiantuntija, VM

Jäsenet:

 • Tiina Pesonen, tietojohtaja, STM
 • Ville-Veikko Ahonen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, STM, jäsen ja sihteeri
 • Sirpa Alitalo, teollisuusneuvos, TEM
 • Matti Franck, tietohallintojohtaja, Espoo
 • Antti Jokela, tietohallintojohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, VM

Pysyvät asiantuntijat:

 • Karri Vainio, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
 • Mikael Forss, johtaja, Kansaneläkelaitos
 • Teemu Luukko, erityisasiantuntija, SM
 • Pekka Kahri, tietojohtaja, THL
 • Juha Redsven, erityisasiantuntija,VM
 • Martti Kansanen, hallintoylilääkäri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
 • Juhani Heikka, tietohallintojohtaja, Oulu
   

Maakuntien rahoitus ja maakuntien rahoituslain valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset sote-palvelujen ja maakuntien muiden tehtävien rahoituksen keräämisen ja kohdentamisen mallivaihtoehdoiksi vaikutusarvioineen.
Rahoitusmallia varten ryhmä valmistelee rahoituksen jakamisen periaatteet ja kriteerit. Tässä otetaan huomioon investointien rahoitus ja siirtymävaiheen rahoitus. Rahoitusmallin yhteydessä tarkastellaan myös, miten rahoituksella tai muulla ohjauksella voidaan ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä muiden maakuntien tehtävien hoitoa.

Puheenjohtaja:

 • Tuomas Pöysti, STM

Jäsenet:

 • Terhi Järvikare, VM
 • Juha Majanen, VM
 • Tallamaria Maunu, VM
 • Jani Pitkäniemi, VM
 • Outi Antila, STM
 • Raija Volk, STM
 • Annakaisa Iivari, STM
 • Taru Koivisto, STM
 • Päivi Salo, STM
 • Markku Pekurinen, THL
 • Fransiska Pukander, VM, jäsen ja sihteeri
 • Miikka Vähänen, VM
 • Pasi Pajula, STM, sihteeri
 • Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto
 • Virpi Vuorinen, VM, sihteeri

Pysyvä asiantuntija:

 • Pekka Tulokas, SM

Sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä

Sote-uudistuksen viestintäryhmä päätti toimintansa keväällä 2017. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteinen valtakunnallinen viestintäryhmä aloittaa toimintansa 1.8.2017.

 • Puheenjohtaja: Koistinen Eriikka, STM 
 • Virpi Kankaanpää, STM                         
 • Leena Salonen, STM                              
 • Eeva-Kaisa Kivistö, VM                              
 • Kaarina Wilskman, THL                         
 • Pi Krogell-Magni, Kuntaliitto                 
 • Saara Raudasoja, Eksote                       
 • Arto Salo, Turun kaupunki                     
 • Susanna Prokkola, Siunsote                   
 • Jaana Juutilainen-Saari, Helsinki           
 • Jari Sihvonen, Pohjois-Savon liitto  
 • Niina Kauppinen, HUS
 • Elina Kinnunen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri     
 • Sihteeri: Minna Rantala, STM

Rahoituksen ja resurssiohjauksen valmisteluryhmän alaryhmien toimeksiannot ja jäsenistöt

Veroryhmä

Veroryhmän tehtävänä on selvittää eri vaihtoehtoja sote-palveluiden rahoittamista varten tehtäviksi verolainsäädännön muutoksiksi sekä toteuttaa niihin liittyvät, tarvittavat laskelmat.

Puheenjohtaja:

 • Panu Pykönen, hallitusneuvos, VM

Jäsenet:

 • Filip Kjellberg, finanssisihteeri, VM
 • Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies, VM
 • Tanja Rantanen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Markku Nissinen, finanssineuvos, VM
 • Heikki Viitamäki, erikoistutkija, VATT
 • Antti Alila, neuvotteleva virkamies, STM
 • Fransiska Pukander, neuvotteleva virkamies, VM, jäsen ja sihteeri
 • Timo Annala, neuvotteleva virkamies,VM, jäsen ja sihteeri

Pysyvä asiantuntija:

 • Jukka Hakola, veroasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

Järjestämisen edellytykset -valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa maakunnan järjestämisvastuun kokonaisuutta ja huolehtia maakunnan järjestämistehtäviin liittyvän lainsäädäntökokonaisuuden sisältöjen yhtenäisyydestä.

Puheenjohtaja:

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, STM

Varapuheenjohtaja

 • Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies STM,

Jäsenet:

 • Satu Karppanen, STM
 • Taru Koivisto, STM
 • Päivi Salo, STM
 • Auli Valli-Lintu, VM
 • Eeva Mäenpää, VM
 • Taito Vainio, SM
 • Jussi Toppila, TEM
 • Pia Maria Jonsson, THL
 • Taina Mäntyranta, STM
 • Anne Koskela, STM
 • Riitta Liuksa, Turun kaupunki
 • Pasi Pohjola STM, asiantuntijasihteeri
 • Anne Arvonen, STM, asiantuntijasihteeri

Pysyvät asiantuntijat:

 • Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto
 • Ilkka Kauppinen, OTL, Varatuomari
 • Erkki Lehtomäki, Yleislääketieteen erikoislääkäri

Tekninen sihteeri:

 • Weckström Eila, johdon sihteeri, STM

Työterveyshuollon valmisteluryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella työterveyshuollon ja sen rahoituksen kehittämistä ennaltaehkäisevämpään suuntaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Puheenjohtaja:

 • Kristiina Mukala, STM

Jäsenet:

 • Minna Liuttu, STM
 • Tuija Kumpulainen, STM
 • Pekka Humalto, STM
 • Kari Haring, SAK
 • Riitta Työläjärvi, STTK
 • Paula Ilveskivi, Akava
 • Jan Schugk, EK
 • Taija Hämäläinen, KT
 • Reija Jääskeläinen, Kela
 • Jorma Mäkitalo, TTL
 • Kari Reijula, Helsingin yliopisto

Sihteerit

 • Anu Kangasjärvi, STM/VAO
 • Liisa Katajamäki, STM/HTO

YTHS-valmisteluryhmä

Ryhmän tehtävänä on selvittää ja tehdä esitys YTHS:n edellytyksistä toimia opiskeluterveydenhuollon järjestäjänä ja tuottajana, YTHS:n toiminnan rahoituksesta, YTHS:n opiskeluterveydenhuollon kansallisesta ja alueellisesta ohjauksista sekä tarvittavista säädösmuutoksista 31.12.2017 mennessä.

Puheenjohtaja:

 • Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies, STM

Varapuheenjohtaja:

 • Anne Koskela, hallitusneuvos, STM

Jäsenet:

 • Timo Annala, neuvotteleva virkamies, vero-osasto, VM
 • Pekka Jousilahti, tutkimusprofessori, THL
 • Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, budjettiosasto, VM
 • Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos, kansliapäällikön esikunta, OKM
 • Ritva Partinen, ylitarkastaja, STM
 • Pasi Pohjola, erityisasiantuntija, STM
 • Milja Tiainen, hallitussihteeri, STM
 • Susanna Bruun, etuuspäällikkö, Kela