FI SV

Sote-uudistuksen valmisteluryhmät

Sote-uudistusta valmistellaan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon johdolla. Poliittiset linjaukset käsitellään reforministeriryhmässä ja hallitus päättää niistä.

STM:llä ja VM:llä on yhteinen virkamiesohjausryhmä ja projektiryhmä valmistelemassa sote-uudistusta ja maakuntauudistusta. Ryhmien tehtävänä on valmistella ja toteuttaa sote-uudistus rahoitusratkaisuineen sekä siihen liittyvä maakuntien perustaminen.

Projektiryhmän alaisuudessa toimii eri asiakokonaisuuksia valmistelevia ryhmiä. Tälle sivulle on koottu sote-uudistukseen liittyvät valmisteluryhmät.

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja on alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Projektijohtaja raportoi suoraan ministereille ja vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä ohjausryhmälle ja reformiministerityöryhmälle.

Hankkeella on myös parlamentaarinen seurantaryhmä.

STM:n sote-uudistuksen erillivalmisteluorganisaatio -kuva

Virkamiesohjausryhmä

Virkamiesohjausryhmän tehtävänä on varmistaa projektin eteneminen, tavoitteiden saavuttaminen ja resursointi sekä huolehtia työskentelyn priorisoinnista ja yhteensovittamisesta ministeriöissä.

 • Puheenjohtaja Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

 • Asko Välimaa, kansliapäällikkö, oikeusministeriö
 • Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

Pysyvä asiantuntija ja sihteeri:

 • Sinikka Salo, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Pysyvä asiantuntija:

 • Kari Hakari, muutosjohtaja, valtiovarainministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen erillisvalmistelun johtoryhmä 

Ryhmä johtaa ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen liittyvää valmistelua sosiaali- ja terveysministeriössä.

Puheenjohtajat:

 • Kirsi Varhila, ylijohtaja, STM
 • Outi Antila, ylijohtaja, STM (1. varapuheenjohtaja)
 • Markku Tervahauta, ylijohtaja, STM (2. varapuheenjohtaja)

Jäsenet:

 • Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, VM
 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM
 • Raija Volk, johtaja, STM
 • Pasi Pohjola, johtaja, STM
 • Kari Paaso, johtaja, STM
 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, VM Kao, vj. Tanja Rantanen, finanssineuvos
 • Jouko Narikka, budjettineuvos, VM Bud, vj. Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies
 • Elise Pekkala, hallitusneuvos, TEM, vj. Marjukka Aarnio, teollisuusneuvos
 • Marjukka Turunen, muutosjohtaja, Kela, vj. Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, johtaja
 • Tarja Myllärinen, johtaja, Kuntaliitto
 • Markku Pekurinen, johtaja, THL

Asiantuntijasihteerit:

 • Kari Haavisto, sosiaalineuvos, STM
 • Maria Huttunen, erityisasiantuntija, STM
 • Minna Rantala, viestintäasiantuntija, STM
 • Hanna Veijalainen, suunnittelija, STM

Tekniset sihteerit:

 • Sini Tuovinen, projektisihteeri, STM

Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmä tekee ehdotukset siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudessa palvelurakenteessa voidaan toteuttaa palveluintegraatio ja eheät palveluketjut.  Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja johdetaan yhtenä kokonaisuutena maakunnissa. Palvelut yhdistetään asiakkaan näkökulmasta sujuvaksi hoito- ja palveluketjuksi peruspalveluista erityispalveluihin saakka. Näin on tarkoitus saada aikaan vaikuttavampia palveluja vähemmillä kustannuksilla. Ryhmän toimikausi on 16.12.2015–15.4.2019.

Puheenjohtaja:       

 • Markku Tervahauta, ylijohtaja, STM

Varapuheenjohtaja:

 •  Merja Mustonen, johtaja, STM

Jäsenet:       

 • Annikki Niiranen, toimitusjohtaja
 • Aki Linden, toimitusjohtaja
 • Hanna-Leena Ojalainen, toiminnanjohtaja
 • Kari Varkila, toimitusjohtaja
 • Timo Salmisaari, aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja            
 • Vilma Kröger, kunnanjohtaja
 • Mauno Vanhala, yleislääketieteen professori
 • Riitta Liuksa, toimialajohtaja
 • Kati Kallimo, toimialajohtaja
 • Eeva Torppa-Saarinen, vastaanottopalvelujen päällikkö, Tampereen kaupunki
 • Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki

Pysyvät asiantuntijat:

 • Jorma Komulainen, Käypä hoito -päätoimittaja
 • Nina Hahtela, puheenjohtaja
 • Kimmo Tarvainen, ylilääkäri
 • Harri Jokiranta, projektijohtaja
 • Jussi Toppila, työmarkkinaneuvos
 • Virva Juurikkala, STM, valmisteluryhmän sihteeri
 • Linda Soikkeli, STM, valmisteluryhmän sihteeri

Asiantuntijasihteerit:

Sote-tuottajien sopimukset -työryhmä

Ryhmän työnä on tuottaa suuntaviivoja ja kansallista tukea maakuntien työlle tehokkaan sopimus- ja resurssiohjauksen kehittämisessä. Lähtökohtana ovat maakuntalain, järjestämislain, sote-palvelutuotantolain ja valinnanvapauslain säännökset. Tehtävänä on valmistella yksityiskohtaisia ja perusteltuja kansallisia vakiomalleja ja ohjeistusta maakunnan ja suoran valinnan tuottajien välisiä sopimuksia varten. Ryhmän toimikausi on 1.3.2017 - 31.3.2018.

Puheenjohtaja:

 • Tuija Kumpulainen, STM/HPO/AIKU

Varapuheenjohtaja:

 • Eeva Nykänen, yksikön päällikkö, THL

Jäsenet:

 • Leena Hoppu-Mäenpää, johtava lakimies, Kuntaliitto
 • Katja Korhonen, lakimies, Tampereen kaupunki
 • Mervi Kuittinen, lainsäädäntöneuvos/VM/KAO
 • Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri, Hämeenlinnan kaupunki
 • Emilia Perttunen, Kela/lakimies/Hankintapalveluryhmä/Yhteiset palvelut
 • Sirkku Pikkujämsä, terveysjohtaja (50%), Oulu ja asiantuntija (50%), PoPSter
 • Tanja Welin, hankintapäällikkö, Tampereen kaupunki

Sihteeristö:

 • Anne Arvonen, STM
 • Linda Soikkeli, STM

Tekninen sihteeri:

 • Eila Weckström, STM

Asiantuntijat (käytettävissä): 

 • Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies, TEM / Koordinaatio
 • Janne Niemeläinen, henkilöstöjohtaja, PSSHP

Palvelutuottajien korvaukset - työryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella maakunnan suoranvalinnan palvelujen tuottajille maksamien korvausten menettelytapoja, laatia yksityiskohtaisia ja perusteltuja kansallisia mallipohjia ja korvauksiin liittyvää ohjeistusta sekä määritellä erilaisia korvausten laskemistapoja ja tehdä koelaskelmia. Lähtökohtana ovat valinnanvapauslain, maakuntalain, järjestämislain ja sote-palvelutuotantolain säännökset. Työssä on otettava huomioon myös maakuntien rahoituslaki. Korvausten määrittely on osa maakunnan ja suoran valinnan palvelujen tuottajien sopimuksia. Ryhmän toimikausi on 1.3.2017 - 31.3.2018.

Puheenjohtaja:

 • Raija Volk, johtaja, STM/HSO/SUKE

Jäsenet:

 • Reija Jääskeläinen, Kela/osaamiskeskuksen päällikkö/etuuspalvelut
 • Kati Kallimo, toimialajohtaja, sosiaalipalvelut, Jyväskylän kaupunki (varajäsen Anu Mutka, palvelupäällikkö, avosairaanhoito, Jyväskylän kaupunki)
 • Vesa-Matti Kangas, Controller, Tampereen kaupunki
 • Jukka Lindberg, Hämeenlinnan kaupunki
 • Jukka Mattila, erityisasiantuntija, VM/rakenneyksikkö
 • Timo Seppälä (varajäsen Satu Kapiainen)
 • Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, VM/KAO
 • Linda Soikkeli (erityisasiantuntija, STM/STO/TEPA)
 • Tero Tyni, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Sihteeristö:

 • Mikko Meuronen, ylitarkastaja, STM/HSO/SUKE
 • Anne Whellams, STM/VAO

Tekninen sihteeri:

 • Märta Lehtonen, STM/JOT/ARVI

Asiantuntijat:

 • Elise Pekkala, TEM
 • Eeva Vahtera, TEM
 • Olli Koski, TEM
 • Janne Niemeläinen, PSSHP
 • Jutta Nieminen, Turun kaupunki

Suun terveydenhuollon alaryhmä:

 • Anne Nordblad, lääkintöneuvos, STM/STO/TEPA, pj.
 • Tuija Palin-Palokas, ylihammaslääkäri, Dosentti, Kouvolan kaupunki
 • Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, Helsingin kaupunki
 • Mikko Meuronen, ylitarkastaja, STM/HSO/SUKE

Asiantuntija:

 • Sinikka Salo, muutosjohtaja

Vaikuttavuus ja kustannustieto -ryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi palveluiden tarpeen arviointiin sekä laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Ryhmä laatii myös ehdotukset indikaattoritiedon kokoamiseksi sekä valmistelee tarvittavat säännökset.

Puheenjohtajat:

 • Puheenjohtaja: Päivi Hämäläinen, hankejohtaja, STM
 • Varapuheenjohtaja: Tuomo Mäki, finanssineuvos, VM

Jäsenet:

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM
 • Taru Koivisto, johtaja, STM
 • Pasi Pohjola, johtaja, STM
 • Jani Heikkinen, projektipäällikkö, VM
 • Jaana Lappi, hankepäällikkö, TEM

Asiantuntijasihteerit:

 • Jaana Räsänen, erityisasiantuntija STM

Pysyvät asiantuntijat:

 • Jaakko Herrala, sote-projektijohtaja, Pirkanmaan liitto
 • Sirkka-Liisa Olli, asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Pekka Rissanen, arviointijohtaja, THL
 • Eeva Ketola, projektijohtaja, THL
 • Päivi Tillman, tutkija KELA
 • Tero Tyni, erityisasiantuntija, VM
 • Mia Malmila, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän toimeenpanoalaryhmät

 • Päivi Hämäläinen, pj., STM
 • Tuomo Mäki, vpj., VM
 • Sari Kauppinen, STM
 • Heli Hätönen, STM
 • Satu Karppanen, STM
 • Taina Mäntyranta, STM
 • Mika Kortelainen, VATT
 • Antti Saastamoinen, VATT
 • Päivi Koivuranta-Vaara, Kuntaliitto
 • Timo Hujanen, Kela
 • Lea Vuorinen, Tilastokeskus
 • Olli Ahonen, Valtiokonttori
 • Heikki Lukkarinen, SITRA
 • Eija Peltonen, Pohjois-Savo
 • Kaisa Kostamo-Pääkkö, Lappi
 • Johanna Tulonen-Tapio, Etelä-Karjala
 • Maire Ahopelto, Kainuu
 • Mari Sanila, Satakunta
 • Satu Kapiainen, THL
 • Sari Mehtälä, Valvira

Asiantuntijasihteerit:

 • Merja Kovasin, THL
 • Outi Räikkönen, THL
 • Eeva Ketola, THL
 • Sari Koskinen, STM

Kansaneläkelaitoksen tehtävät ja niiden ohjaus

Toimikausi

20.2.2018–31.12.2018

Työryhmän tavoitteena on selvittää Kelan jo hoitamien tehtävien ja sille sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa suunniteltujen uusien tehtävien sekä niiden ohjauksen edellyttämät lainsäädännön muutostarpeet ottaen huomioon Kelan valtionsääntöoikeudellinen erityisasema eduskunnan valvonnan alaisena itsenäisenä julkisoikeudellisena laitoksena. 

Puheenjohtaja:

 • Hannu Ijäs, johtaja STM

Jäsenet:

 • Mikael Forss, johtaja, Kela (varajäsen Marjukka Turunen, muutosjohtaja, Kela)
 • Virpi Kölhi, neuvotteleva virkamies, STM
 • Marko Leimio, hallitussihteeri, STM
 • Minna Saario, johtaja, STM
 • Pasi Pajula, toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö, Kela

Kelan ja THL:n tiedonhallintatehtävien alatyöryhmä

Työryhmän alatyöryhmänä toimii ryhmä, joka valmistelee ehdotuksen Kelan ja THL:n tiedonhallintaan liittyvien tehtävien muutoksista osana esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyviä tehtäviä, rooleja ja toimivaltaa koskevia lainsäädäntömuutoksia.

Puheenjohtaja:

 • Minna Saario, johtaja, STM

 Selvityshenkilö:

 • Petri Virtanen, projektijohtaja, SITRA

Jäsenet:

 • Marina Erhola, ylijohtaja, THL (varajäsen Kari Saarinen, hallintojohtaja, THL)
 • Tomi Hytönen, projektipäällikkö, VM
 • Pekka Kahri, tietojohtaja, THL (varajäsen Jarmo Kärki, johtava asiantuntija, THL)
 • Timo Keistinen, lääkintöneuvos, STM
 • Marina Lindgren, Kanta-palvelujen yksikön johtaja, Kela
 • Tommi Oikarinen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, Oulun kaupunki (varajäsen Eila Erkkilä, apulaisylilääkäri vs. palvelupäällikkö, Oulun kaupunki)
 • Tarja Pollari, Kanta-palvelujen yksikön lakimies, Kela
 • Johannes Salminen, kehittämispäällikkö, HUS-tietohallinto (varajäsen Vesa Mutalahti, hallintolakimies, HUS-tietohallinto)

Asiantuntijasihteerit:

 • Joni Komulainen, lakimies, THL
 • Marja Penttilä, lakimies, STM
 • Helena Raula, lakimies, STM

Suun terveydenhuollon valinnanvapaus -työryhmä

Työryhmän tehtävänä on valmistella valinnanvapauslakiesityksen mukaisten suunhoidon yksiköiden tuottajakorvaus-, rahoitus- ja ICT-ratkaisuja sekä päivittää suun terveydenhuoltoa koskevat maakuntien hallintopäätös-, sopimus- ja palvelukuvausmallit.

Toimikausi:

Työryhmän toimikausi on 1.11.2018–31.12.2020.

Puheenjohtaja:

 •  Merja Auero, lääkintöneuvos, STM

Jäsenet:

 • Mikko Meuronen, asiantuntija, STM
 • Markku Heinäsenaho, erityisasiantuntija, STM (varajäsen Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, STM)
 • Sinikka Varsio, vs. johtajahammaslääkäri, Helsingin kaupunki
 • Täydennetään lisäksi maakuntien edustajalla

Valinnanvapauden tiedonhallinnan riskienhallintaryhmä

Ryhmän tehtävänä on varmistaa kansallisten toimijoiden (VM, STM, THL, Kela, VRK ja Valvira) yhteistyö ja riippuvuuksien hallinta eri toimijoiden toteutusten välillä, jotta valinnanvapauden tiedonhallinnan toteutukset valmistuvat aikataulussa ja vastaavat maakuntien ja asukkaiden tarpeisiin, sekä seurata valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden toimeenpanon tilannetta erityisesti riskienhallinnan näkökulmasta ja tunnistaa ja toimeenpanna kunkin organisaation osalta tarpeelliset riskienhallinnan toimenpiteet. Lisäksi valmisteluryhmän tehtäviin kuuluu varmistaa kunkin organisaation osalta riittävä ja tarpeellinen resursointi toimeenpanoon. Ryhmän toimikausi on 4.6.2018–31.12.2019.

Puheenjohtaja:

 • Minna Saario, johtaja, STM

Varapuheenjohtaja:

 • Marjukka Ala-Harja, neuvotteleva virkamies, VM (varajäsen Katja Väänänen, erityisasiantuntija, VM)

Jäsenet:

 • Kirsi Paasovaara, erityisasiantuntija, STM
 • Marjukka Turunen, muutosjohtaja, Kela (varajäsen Marina Lindgren, ICT-johtaja, Kela)
 • Pekka Rehn, johtaja, VRK (varajäsen Timo Salovaara, johtaja, VRK)
 • Pekka Kahri, tietojohtaja, THL (varajäsen Jarmo Kärki, johtava asiantuntija, THL)
 • Ritva Kujala, hallintojohtaja, Valvira (varajäsen Katja Turunen, järjestelmäasiantuntija, Valvira)

Asiantuntijasihteerit ja esittelijät:

 • Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, STM
 • Hanna Varis, hankepäällikkö, Kela (varalla Erja Vornanen, hankepäällikkö, Kela)
 • Marika Pentikäinen, kehittämispäällikkö, THL (varalla Niina Peränen, kehittämispäällikkö, THL)
 • Matti Hiltunen, kehityspäällikkö, VRK (varalla Jani-Matti Kaukonen, projektipäällikkö, VRK)
 • Katja Turunen, järjestelmäasiantuntija, Valvira

Sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tuoda monipuolista asiantuntemusta laajan sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanon ohjaukseen ajalla 13.1.2016 - 15.4.2019. Asiantuntijaryhmä tukee sote- ja maakuntauudistuksen virkamiesohjausryhmää ja projektiryhmää sekä niiden alaisia valmisteluryhmiä.

Puheenjohtaja:

 • Kirsi Varhila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

Varapuheenjohtaja:

 • Outi Antila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

Jäsenet:

 • Pentti Arajärvi, professori
 • Mats Brommels, professori
 • Marina Erhola, ylijohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Heikki Hiilamo, professori, Helsingin yliopisto
 • Jussi Huttunen, professori
 • Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos
 • Martti Kekomäki, emeritusprofessori
 • Anne Knaapi, johtaja, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Anneli Pohjola, professori, Lapin yliopisto
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto  
 • Pekka Utriainen, liiketoiminnan johtaja, suun terveydenhoito, Pihlajalinna Terveys Oy
 • Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos
 • Arto Haveri, professori, Tampereen yliopisto
 • Paul Lillrank, professori, Aalto-yliopisto
 • Tanja Saxell, erikoistutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • Katariina Silander, tutkimusjohtaja, Aalto
 • Pirkko Vartiainen, professori, Vaasan yliopisto, Valtionvarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri

Terveydenhuollon matkojen siirtäminen maakuntien järjestämisvastuulle

Toimikausi

20.8.–31.12.2018

Työryhmän tehtävät

Työryhmän tehtävänä on luonnostella hallituksen esitys ns. matkalaiksi. Työskentelyssä on otettava huomioon erityisesti sote- ja maakuntauudistus, perustuslailliset näkökohdat sekä vaikutukset julkiseen talouteen.

Organisointi

Puheenjohtaja:

 • Kari Paaso, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja: Jaana Huhta, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Laura Terho, lakimies, sosiaali- ja terveysministeriö (sihteeri)
 • Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Maria Huttunen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Miikka Vähänen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö (varajäsen Outi Luoma-aho, budjettineuvos, valtiovarainministeriö)
 • Elina Immonen, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Kauko Pursiainen, valvontatarkastaja, Kuopion kaupunki (varajäsen Auli Syrjäkoski, sosiaalityöntekijä, Kuopion kaupunki)
 • Marjo Lindgren, projektipäällikkö, Kanta-Hämeen maakunta- ja sotevalmistelu (varajäsen Päivi Uusi-Rauva, projektipäällikkö, Kanta-Hämeen maakunta- ja sotevalmistelu)
 • Harri Tiuraniemi, muutosagentti, Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu (varajäsen Miia Palo, sote-muutoskooordinaattori, Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu)
 • Anne Giss, vastaava suunnittelija, Kansaneläkelaitos (varajäsen Samuli Niskanen, juristi, Kansaneläkelaitos)
 • Päivi Nurmi-Koikkalainen, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (varajäsen Satu Kapiainen, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
 • Anne Perälahti, erityisasiantuntija, SOSTE (varajäsen Petri Reponen, kuntoutuspäällikkö, Munuais- ja maksaliitto ry)
 • Jaana Viemerö, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry (varajäsen Mia Malmila, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry)

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtamisvalmennuksen strateginen ohjausryhmä

Ryhmä vastaa valmennusohjelman suunnittelun ja toteutuksen strategisesta ohjauksesta.

Puheenjohtaja:

 • Muutosjohtaja Kari Hakari, valtiovarainministeriö

Varapuheenjohtaja:

 • Muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Elli Aaltonen, Kela
 • Kari Hakari , Pirkanmaan liitto
 • Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
 • Rebecca Piekkari , Aalto-yliopisto
 • Jarmo Reponen, Oulun yliopisto
 • Marina Vahtola, hallitusammattilainen
 • Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto

Pysyvät asiantuntijat:

 • Tuula-Riitta Markkanen, projektijohtaja, HAUS Kehittämiskeskus Oy
 • Anneli Temmes, toimitusjohtaja, HAUS Kehittämiskeskus Oy

Sihteerit:

 • Johtaja Johanna Snellman, HAUS Kehittämiskeskus Oy
 • Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, valtiovarainministeriö
 • Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Valinnanvapauspilottien ohjausryhmä

Ohjausryhmä ohjaa pilottien toimeenpanoa, varmistaa tiedonkulun ja tekee ministeriöille ehdotuksia pilottien tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

Puheenjohtaja:

 • Pasi Pohjola, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Varapuheenjohtaja:

 • Kirsi Paasovaara, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Jaana Lappi, hankepäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Timo Sinervo, tutkimuspäällikkö, THL
 • Tuula Tiihonen, projektijohtaja, Sitra
 • Mia Mustonen, suunnittelija, Kela
 • Anne Arvonen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

Asiantuntijat:

 • Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, STM
 • Minna Rantala, STM

Tekninen sihteeri:

 • Noora Manni, projektisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö