FI SV

Sote-uudistuksen valmisteluryhmät

Sote-uudistusta valmistellaan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon johdolla. Poliittiset linjaukset käsitellään reforministeriryhmässä ja hallitus päättää niistä.

STM:llä ja VM:llä on yhteinen virkamiesohjausryhmä ja projektiryhmä valmistelemassa sote-uudistusta ja maakuntauudistusta. Ryhmien tehtävänä on valmistella ja toteuttaa sote-uudistus rahoitusratkaisuineen sekä siihen liittyvä maakuntien perustaminen.

Projektiryhmän alaisuudessa toimii eri asiakokonaisuuksia valmistelevia ryhmiä. Tälle sivulle on koottu sote-uudistukseen liittyvät valmisteluryhmät.

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja on alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Projektijohtaja raportoi suoraan ministereille ja vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä ohjausryhmälle ja reformiministerityöryhmälle.

Hankkeella on myös parlamentaarinen seurantaryhmä.

STM:n sote-uudistuksen erillisvalmisteluorganisaatio -kuva

 

Virkamiesohjausryhmä

Virkamiesohjausryhmän tehtävänä on varmistaa projektin eteneminen, tavoitteiden saavuttaminen ja resursointi sekä huolehtia työskentelyn priorisoinnista ja yhteensovittamisesta ministeriöissä.

 • Puheenjohtaja Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Varapuheenjohtaja Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

 • Asko Välimaa, kansliapäällikkö, oikeusministeriö
 • Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

Pysyvä asiantuntija ja sihteeri:

 • Sinikka Salo, muutosjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Pysyvä asiantuntija:

 • Kari Hakari, muutosjohtaja, valtiovarainministeriö

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen erillisvalmistelun johtoryhmä 

Ryhmä johtaa ja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen liittyvää valmistelua sosiaali- ja terveysministeriössä.

Puheenjohtajat:

 • Kirsi Varhila, ylijohtaja, STM
 • Outi Antila, ylijohtaja, STM (1. varapuheenjohtaja)
 • Markku Tervahauta, ylijohtaja, STM (2. varapuheenjohtaja)

Jäsenet:

 • Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, VM
 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM
 • Raija Volk, johtaja, STM
 • Pasi Pohjola, johtaja, STM
 • Kari Paaso, johtaja, STM
 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, VM Kao, vj. Tanja Rantanen, finanssineuvos
 • Jouko Narikka, budjettineuvos, VM Bud, vj. Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies
 • Elise Pekkala, hallitusneuvos, TEM, vj. Marjukka Aarnio, teollisuusneuvos
 • Marjukka Turunen, muutosjohtaja, Kela, vj. Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, johtaja
 • Tarja Myllärinen, johtaja, Kuntaliitto
 • Markku Pekurinen, johtaja, THL

Asiantuntijasihteerit:

 • Kari Haavisto, sosiaalineuvos, STM
 • Maria Porko, erityisasiantuntija, STM
 • Minna Rantala, viestintäasiantuntija, STM
 • Hanna Veijalainen, suunnittelija, STM

Tekniset sihteerit:

 • Sini Tuovinen, projektisihteeri, STM

Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmä tekee ehdotukset siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudessa palvelurakenteessa voidaan toteuttaa palveluintegraatio ja eheät palveluketjut.  Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja johdetaan yhtenä kokonaisuutena maakunnissa. Palvelut yhdistetään asiakkaan näkökulmasta sujuvaksi hoito- ja palveluketjuksi peruspalveluista erityispalveluihin saakka. Näin on tarkoitus saada aikaan vaikuttavampia palveluja vähemmillä kustannuksilla. Ryhmän toimikausi on 16.12.2015–15.4.2019.

Puheenjohtaja:       

 • Markku Tervahauta, ylijohtaja, STM

Varapuheenjohtaja:

 •  Merja Mustonen, johtaja, STM

Jäsenet:       

 • Annikki Niiranen, toimitusjohtaja
 • Aki Linden, toimitusjohtaja
 • Hanna-Leena Ojalainen, toiminnanjohtaja
 • Kari Varkila, toimitusjohtaja
 • Timo Salmisaari, aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja            
 • Vilma Kröger, kunnanjohtaja
 • Mauno Vanhala, yleislääketieteen professori
 • Hanna-Kaisa Järvi, toimitusjohtaja
 • Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies
 • Riitta Liuksa, toimialajohtaja
 • Kati Kallimo, toimialajohtaja
 • Eeva Torppa-Saarinen, vastaanottopalvelujen päällikkö, Tampereen kaupunki
 • Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki

Pysyvät asiantuntijat:

 • Jorma Komulainen, Käypä hoito -päätoimittaja
 • Nina Hahtela, puheenjohtaja
 • Kimmo Tarvainen, ylilääkäri
 • Harri Jokiranta, projektijohtaja
 • Jussi Toppila, työmarkkinaneuvos
 • Eveliina Vigelius, elinkeinoasioiden asiantuntija, Hyvinvointialan liitto
 • Virva Juurikkala, STM, valmisteluryhmän sihteeri
 • Linda Soikkeli, STM, valmisteluryhmän sihteeri
   
 • Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmän toimeksianto

 

Sote-tuottajien sopimukset -työryhmä

Ryhmän työnä on tuottaa suuntaviivoja ja kansallista tukea maakuntien työlle tehokkaan sopimus- ja resurssiohjauksen kehittämisessä. Lähtökohtana ovat maakuntalain, järjestämislain, sote-palvelutuotantolain ja valinnanvapauslain säännökset. Tehtävänä on valmistella yksityiskohtaisia ja perusteltuja kansallisia vakiomalleja ja ohjeistusta maakunnan ja suoran valinnan tuottajien välisiä sopimuksia varten. Ryhmän toimikausi on 1.3.2017 - 31.3.2018.

Puheenjohtaja:

 • Tuija Kumpulainen, STM/HPO/AIKU

Varapuheenjohtaja:

 • Eeva Nykänen, yksikön päällikkö, THL

Jäsenet:

 • Leena Hoppu-Mäenpää, johtava lakimies, Kuntaliitto
 • Katja Korhonen, lakimies, Tampereen kaupunki
 • Mervi Kuittinen, lainsäädäntöneuvos/VM/KAO
 • Markku Nurmikari, tilaajaylilääkäri, Hämeenlinnan kaupunki
 • Emilia Perttunen, Kela/lakimies/Hankintapalveluryhmä/Yhteiset palvelut
 • Sirkku Pikkujämsä, terveysjohtaja (50%), Oulu ja asiantuntija (50%), PoPSter
 • Tanja Welin, hankintapäällikkö, Tampereen kaupunki

Sihteeristö:

 • Anne Arvonen, STM
 • Linda Soikkeli, STM

Tekninen sihteeri:

 • Eila Weckström, STM

Asiantuntijat (käytettävissä): 

 • Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies, TEM / Koordinaatio
 • Janne Niemeläinen, henkilöstöjohtaja, PSSHP

Palvelutuottajien korvaukset - työryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella maakunnan suoranvalinnan palvelujen tuottajille maksamien korvausten menettelytapoja, laatia yksityiskohtaisia ja perusteltuja kansallisia mallipohjia ja korvauksiin liittyvää ohjeistusta sekä määritellä erilaisia korvausten laskemistapoja ja tehdä koelaskelmia. Lähtökohtana ovat valinnanvapauslain, maakuntalain, järjestämislain ja sote-palvelutuotantolain säännökset. Työssä on otettava huomioon myös maakuntien rahoituslaki. Korvausten määrittely on osa maakunnan ja suoran valinnan palvelujen tuottajien sopimuksia. Ryhmän toimikausi on 1.3.2017 - 31.3.2018.

Puheenjohtaja:

 • Raija Volk, johtaja, STM/HSO/SUKE

Jäsenet:

 • Reija Jääskeläinen, Kela/osaamiskeskuksen päällikkö/etuuspalvelut
 • Kati Kallimo, toimialajohtaja, sosiaalipalvelut, Jyväskylän kaupunki (varajäsen Anu Mutka, palvelupäällikkö, avosairaanhoito, Jyväskylän kaupunki)
 • Vesa-Matti Kangas, Controller, Tampereen kaupunki
 • Jukka Lindberg, Hämeenlinnan kaupunki
 • Jukka Mattila, erityisasiantuntija, VM/rakenneyksikkö
 • Timo Seppälä (varajäsen Satu Kapiainen)
 • Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, VM/KAO
 • Linda Soikkeli (erityisasiantuntija, STM/STO/TEPA)
 • Tero Tyni, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Sihteeristö:

 • Mikko Meuronen, ylitarkastaja, STM/HSO/SUKE
 • Anne Whellams, STM/VAO

Tekninen sihteeri:

 • Märta Lehtonen, STM/JOT/ARVI

Asiantuntijat:

 • Elise Pekkala, TEM
 • Eeva Vahtera, TEM
 • Olli Koski, TEM
 • Janne Niemeläinen, PSSHP
 • Jutta Nieminen, Turun kaupunki

Suun terveydenhuollon alaryhmä:

 • Anne Nordblad, lääkintöneuvos, STM/STO/TEPA, pj.
 • Tuija Palin-Palokas, ylihammaslääkäri, Dosentti, Kouvolan kaupunki
 • Seija Hiekkanen, johtajahammaslääkäri, Helsingin kaupunki
 • Mikko Meuronen, ylitarkastaja, STM/HSO/SUKE

Asiantuntija:

 • Sinikka Salo, muutosjohtaja

Vaikuttavuus ja kustannustieto -ryhmä

Ryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi palveluiden tarpeen arviointiin sekä laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Ryhmä laatii myös ehdotukset indikaattoritiedon kokoamiseksi sekä valmistelee tarvittavat säännökset.

Puheenjohtajat:

 • Puheenjohtaja: Päivi Hämäläinen, hankejohtaja, STM
 • Varapuheenjohtaja: Tuomo Mäki, finanssineuvos, VM

Jäsenet:

 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM
 • Taru Koivisto, johtaja, STM
 • Markku Mölläri, neuvotteleva virkamies, VM
 • Jenni Pääkkönen, neuvotteleva virkamies, VM
 • Pasi Pohjola, johtaja, STM

Asiantuntijasihteerit:

 • Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies STM
 • Jaana Räsänen, erityisasiantuntija STM

Pysyvät asiantuntijat:

 • Jaakko Herrala, sote-projektijohtaja, Pirkanmaan liitto
 • Sirkka-Liisa Olli, asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Pekka Rissanen, THL
 • Eeva Ketola, THL
 • Päivi Tillman, tutkija KELA
 • Tero Tyni, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmän toimeenpanoalaryhmät

 • Päivi Hämäläinen, pj., STM
 • Tuomo Mäki, vpj., VM
 • Sari Kauppinen, STM
 • Heli Hätönen, STM
 • Satu Karppanen, STM
 • Taina Mäntyranta, STM
 • Mika Kortelainen, VATT
 • Antti Saastamoinen, VATT
 • Päivi Koivuranta-Vaara, Kuntaliitto
 • Mikko Peltola, THL
 • Hanna Ahonen, Valvira
 • Timo Hujanen, Kela
 • Lea Vuorinen, Tilastokeskus
 • Henri Seppänen, Tilastokeskus
 • Olli Ahonen, Valtiokonttori
 • Heikki Lukkarinen, SITRA
 • Eija Peltonen, Pohjois-Savo
 • Kaisa Kostamo-Pääkkö, Lappi
 • Johanna Tulonen-Tapio, Etelä-Karjala
 • Maire Ahopelto, Kainuu
 • Sari Törölä, Satakunta
 • Asiantuntijasihteerit: Merja Kovasin, Outi Räikkönen, Eeva Ketola, THL

Sairaanhoitovakuutuksen etuuksien ja rahoituksen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on laatia ehdotus sairaanhoitovakuutuksen rahoitusmuu-toksista; ml. ehdotus siirtää valtion rahoitusosuus sairaanhoitovakuutuksen etuusme-noista (lääkekorvaukset, matkakorvaukset, kuntoutus) maakuntien rahoitusvastuulle 1.1.2021 alkaen. Lisäksi ryhmä laatii ehdotukset yksityisen terveydenhuollon sairaan-hoitokorvausten lakkauttamisesta 1.1.2021 ja sairaanhoitovakuutuksesta YTHS:lle maksettavien korvausten lakkauttamisesta 1.1.2019.

Puheenjohtaja:

 • Outi Antila, STM

Jäsenet:

 • Johtaja Liisa Siika-aho, STM
 • Ilona Autti-Rämö, STM
 • Miikka Vähänen, VM
 • Outi Luoma-aho, VM
 • Kari Haring, SAK
 • Jarno Talvitie, Hyvinvointialan liitto
 • Riitta Työläjärvi, STTK
 • Paula Ilveskivi, Akava
 • Vesa Rantahalvari, EK
 • Jouko Hämäläinen, KT
 • Kai Ollikainen, Kela

Asiantuntijat:

 • Timo T Seppälä, THL
 • Käsiteltäessä veroasioita VM:n vero-osasto
 • Käsiteltäessä suunterveydenhuoltoa Anne Nordblad, STM

Sihteerit

 • Milja Tiainen, STM
 • Minna Liuttu, STM
 • Teemu Hänninen, Kela
 • Noora Heinonen, VM

Matkojen korvaamisen valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on laatia ehdotus sote-uudistuksen ja valinnanvapauslain edellyttämistä muutoksista sairausvakuutuksen matkakorvauksiin. Lisäksi ryhmä val-mistelee ehdotuksen matkojen yhdistelystä julkisesti rahoitetuissa kuljetuksissa.

Puheenjohtaja:

 • Liisa Siika-aho, STM

Jäsenet:

 • Jaana Huhta, STM
 • Outi Luoma-aho, VM
 • Anne Giss, Kela
 • Pirjo Poikonen, Kuntaliitto
 • Iida Huhtanen, LVM
 • Satu Kapiainen, THL
 • Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL (asiantuntijajäsen)

Sihteerit:

 • Anu Kangasjärvi, STM
 • Päivi Tillman, Kela

Valinnanvapauden tiedonhallinnan riskienhallintaryhmä

Ryhmän tehtävänä on varmistaa kansallisten toimijoiden (VM, STM, THL, Kela, VRK ja Valvira) yhteistyö ja riippuvuuksien hallinta eri toimijoiden toteutusten välillä, jotta valinnanvapauden tiedonhallinnan toteutukset valmistuvat aikataulussa ja vastaavat maakuntien ja asukkaiden tarpeisiin, sekä seurata valinnanvapauden tiedonhallintapalveluiden toimeenpanon tilannetta erityisesti riskienhallinnan näkökulmasta ja tunnistaa ja toimeenpanna kunkin organisaation osalta tarpeelliset riskienhallinnan toimenpiteet. Lisäksi valmisteluryhmän tehtäviin kuuluu varmistaa kunkin organisaation osalta riittävä ja tarpeellinen resursointi toimeenpanoon. Ryhmän toimikausi on 4.6.2018–31.12.2019.

Puheenjohtaja:

 • Minna Saario, johtaja, STM

Varapuheenjohtaja:

 • Marjukka Ala-Harja, neuvotteleva virkamies, VM (varajäsen Katja Väänänen, erityisasiantuntija, VM)

Jäsenet:

 • Kirsi Paasovaara, erityisasiantuntija, STM
 • Marjukka Turunen, muutosjohtaja, Kela (varajäsen Marina Lindgren, ICT-johtaja, Kela)
 • Pekka Rehn, johtaja, VRK (varajäsen Timo Salovaara, johtaja, VRK)
 • Pekka Kahri, tietojohtaja, THL (varajäsen Jarmo Kärki, johtava asiantuntija, THL)
 • Ritva Kujala, hallintojohtaja, Valvira (varajäsen Katja Turunen, järjestelmäasiantuntija, Valvira)

Asiantuntijasihteerit ja esittelijät:

 • Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, STM
 • Hanna Varis, hankepäällikkö, Kela (varalla Erja Vornanen, hankepäällikkö, Kela)
 • Marika Pentikäinen, kehittämispäällikkö, THL (varalla Niina Peränen, kehittämispäällikkö, THL)
 • Matti Hiltunen, kehityspäällikkö, VRK (varalla Jani-Matti Kaukonen, projektipäällikkö, VRK)
 • Katja Turunen, järjestelmäasiantuntija, Valvira

Sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tuoda monipuolista asiantuntemusta laajan sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanon ohjaukseen ajalla 13.1.2016 - 15.4.2019. Asiantuntijaryhmä tukee sote- ja maakuntauudistuksen virkamiesohjausryhmää ja projektiryhmää sekä niiden alaisia valmisteluryhmiä.

Puheenjohtaja:

 • Kirsi Varhila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

Varapuheenjohtaja:

 • Outi Antila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

Jäsenet:

 • Pentti Arajärvi, professori
 • Mats Brommels, professori
 • Marina Erhola, ylijohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Heikki Hiilamo, professori, Helsingin yliopisto
 • Jussi Huttunen, professori
 • Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos
 • Martti Kekomäki, emeritusprofessori
 • Anne Knaapi, johtaja, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Lasse Lehtonen, hallintoylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Anneli Pohjola, professori, Lapin yliopisto
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto  
 • Pekka Utriainen, liiketoiminnan johtaja, suun terveydenhoito, Pihlajalinna Terveys Oy
 • Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos
 • Arto Haveri, professori, Tampereen yliopisto
 • Paul Lillrank, professori, Aalto-yliopisto
 • Tanja Saxell, erikoistutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • Katariina Silander, tutkimusjohtaja, Aalto
 • Pirkko Vartiainen, professori, Vaasan yliopisto, Valtionvarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri

Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävä työryhmä

Ryhmä arvioi, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä sekä arvioimaan mahdollisen muutoksen vaikutukset.

Kokoonpano:
Backman Heli, johtaja, puheenjohtaja, STM
Mäki Tuomo, finanssineuvos, VM
Isomäki Marja, lainsäädäntöneuvos, VM
Ijäs Hannu, johtaja, STM
Strömberg Erik, hallitusneuvos, STM
Taipalus Tarja, ylimatemaatikko, STM
Rantahalvari Vesa, johtava asiantuntija, EK
Tanskanen Antti, asiantuntija, EK
Hämäläinen Jouko, työmarkkinalakimies, KT
Näätsaari Sinikka, sosiaaliasioiden päällikkö, SAK
Koskela Samppa, lakimies, STTK
Piispanen Pekka, johtaja Akava
Paldanius Allan, rahoitusjohtaja, Keva
Mustonen Pasi, aktuaarijohtaja, yksityisten työeläkevakuutusyhtiöiden edustaja
Siimes Suvi-Anne, toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA
Risku Ismo, osastopäällikkö, ETK
Punakallio Minna, pääekonomisti, Kuntaliitto

Työryhmän sihteeristö:
Hassinen Inka, hallitussihteeri, STM
Kiuru Karoliina, lakiasiainjohtaja, Keva
Lehmuskero Minna, analyysitoimintojen johtaja, Työeläkevakuuttajat TELA

 

Maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja sen johtamisen ryhmä

 

Ryhmän tavoitteena on selkiyttää maakuntien toimijoille järjestämisvastuun kokonaisuus ja siihen liittyvät tehtävät sekä tukea maakuntia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen suunnittelussa ja valmistelussa.

Puheenjohtaja:

 • Salo Sinikka, sote-muutosjohtaja, STM

Ensimmäinen varapuheenjohtaja:

 • Varhila Kirsi, ylijohtaja, STO/STM

Toinen varapuheenjohtaja:

 • Hakari Kari, Pirkanmaa

Jäsenet:

 • Hämäläinen Hannu, STO/STM
 • Kahri Pekka, THL
 • Jonsson Pia-Maria, THL
 • Kivelä Antti, Sitra
 • Larsio Antti, Sitra
 • Pekkanen Leila, Pohjois-Savo
 • Miettinen Tarja, Pohjois-Savo
 • Leskinen Hannu, Pohjois-Pohjanmaa
 • Olli Sirkka-Liisa, Pohjois-Pohjanmaa
 • Aronkytö Timo, Uusimaa
 • Parpo Antti, Varsinais-Suomi
 • Tuimala Aija, Etelä-Karjala
 • Rajaniemi Varpu, Pohjanmaa
 • Luoma Ilkka, Keski-Pohjanmaa
 • Mononen Kirsi, Kuntaliitto

Asiantuntijat:

 • Kallinen Salme, neuvotteleva virkamies, STM
 • Kumpulainen Tuija, lääkintöneuvos, STM
 • Pohjola Pasi, erityisasiantuntija, STM
 • Kuopila Antti, Suomen Kuntaliitto

Asiantuntijasihteerit:

 • Juurikkala Virva, STO/STM
 • Lumme Kristiina, Pirkanmaa

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön siirtymiseen liittyvien tehtävien toimeenpanon seurantaryhmä

Henkilöstön siirtymiseen liittyvien tehtävien toimeenpanon seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja koordinoida sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön siirtymisen toimeenpanoa maakuntia perustettaessa. Seurantaryhmän tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöä kohdellaan yhdenvertaisesti eri maakunnissa ja että eri tahoilta tulevaa henkilöstöä kohdellaan myös yhdenvertaisesti.

Puheenjohtaja:

 • Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg

Jäsenet:

 • Anna Kaarina Piepponen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 • Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö
 • Jaana Salmi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 • Jaana Koski, hallintoylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Juha Luomala, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Tarja Reivonen, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö (varajäsen Taina Vuorinen, Keha-keskus)
 • Hanna-Mari Talka, erityisasiantuntija, sisäministeriö
 • Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, KT Kuntatyönantajat 

Kuntien pääsopijajärjestöjen edustajat:

 • Anne Sainila-Vaarno, edunvalvontajohtaja, Super ry (Koho ry)
 • Riikka Rapinoja, vt. johtaja, Tehy ry (Koho ry) (varajäsen Kirsi Sillanpää, johtaja, Tehy ry (Koho ry))
 • Mari Keturi, neuvottelupäällikkö, JHL/Kunta-alan unioni (varajäsen Kristian Karrasch, JHL/Kunta-alan unioni)
 • Marja Lounasmaa, edunvalvontajohtaja, Jyty ry/Kunta-alan unioni
 • Risto Kangas, neuvottelujohtaja, Juko ry
 • Jouni Vattulainen, neuvottelupäällikkö, Juko ry 
   

Valtion pääsopijajärjestöjen edustajat:

 • Katja Aho, asiantuntija, Juko ry
 • Mirja Vaarna, pääluottamusmies, JHL ry (varajäsen Jouni Huusko, varapääluottamusmies, JHL ry)
 • Harri Siren, neuvottelujohtaja, Pardia ry

Sihteeri

 • Anu Hernesmaa neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Pysyvä asiantuntija

 • Pauli Forma, työelämäpalvelujen johtaja, Keva

 

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtamisvalmennuksen strateginen ohjausryhmä

Ryhmä vastaa valmennusohjelman suunnittelun ja toteutuksen strategisesta ohjauksesta.

Puheenjohtaja:

 • Muutosjohtaja Kari Hakari, valtiovarainministeriö

Varapuheenjohtaja:

 • Muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Elli Aaltonen, Kela
 • Kari Hakari , Pirkanmaan liitto
 • Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
 • Rebecca Piekkari , Aalto-yliopisto
 • Jarmo Reponen, Oulun yliopisto
 • Marina Vahtola, hallitusammattilainen
 • Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto

Sihteerit:

 • Johtaja Johanna Snellman, HAUS Kehittämiskeskus Oy
 • Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, valtiovarainministeriö
 • Neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Valinnanvapauslain valmisteluryhmä

Virkamiesryhmä valmistee uuden hallituksen esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslaiksi.

Puheenjohtaja:

 • Kirsi Varhila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Varapuheenjohtaja:

 • Outi Antila, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö
 • johtava asiantuntija Eeva Nykänen, sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö
 • hallitusneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö
 • oikeusministeriön erikseen nimeämä edustaja

valmisteluryhmän sihteeri
lakimies Maria Porko, sosiaali- ja terveysministeriö

 • Vaikutusarviointityöstä vastaa johtaja Raija Volk.

Valinnanvapauspilottien ohjausryhmä

Ohjausryhmä ohjaa pilottien toimeenpanoa, varmistaa tiedonkulun ja tekee ministeriöille ehdotuksia pilottien tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

Puheenjohtaja:

 • Pasi Pohjola, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Varapuheenjohtaja:

 • Kirsi Paasovaara, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

 • Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
 • Jaana Lappi, hankepäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Pia Maria Jonsson, johtava asiantuntija, THL
 • Tuula Tiihonen, projektijohtaja, Sitra

Asiantuntijasihteerit:

 • Mia Mustonen, suunnittelija, Kela
 • Anne Arvonen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

Kutsuttavat asiantuntijat:

 • Minna Rantala, viestintäasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

Tekninen sihteeri:

 • Noora Manni, projektisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö