FI SV

Valmisteluorganisaatio

Maakunta- ja sote-uudistus toteutetaan yhteistyössä valtioneuvoston, ministeriöiden, maakuntien ja muiden sidosryhmien kesken.

Toimeenpanon organisointi valtioneuvostossa 

Projektijohtaja 

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja on valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Projektijohtaja raportoi suoraan ministereille ja vastaa projektia koskevien asioiden esittelystä virkamiesohjausryhmälle ja reformiministerityöryhmälle.

Reformiministerityöryhmä

Maakunta- ja sote-uudistuksen poliittiset linjaukset käsitellään reformiministerityöryhmässä.

 • Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, puheenjohtaja sotessa
 • Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, puheenjohtaja kuntien tehtävien karsinnassa sekä alue- ja keskushallinnon uudistuksessa
 • Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
 • Puolustusministeri Jussi Niinistö
 • Sisäministeri Kai Mykkänen
 • Oikeusministeri Antti Häkkänen​

Projektin johtoryhmä

 • Puheenjohtaja: projektijohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg 
 • I varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi, valtiovarainministeriö 
 • II varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö 
 • III varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, työ -ja elinkeinoministeriö 

  Jäsenet:  
 • pelastusylijohtaja Janne Koivukoski, SM 
 • neuvotteleva virkamies Merja Niemi, OKM 
 • kehittämisjohtaja Juho Korpi, YM 
 • osastopäällikkö Juha Niemelä, MMM 
 • strategiajohtaja Taina Pieski, LVM 

  Asiantuntijajäsenet: 
 • finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö 
 • johtaja Pasi Pohjola, sosiaali- ja terveysministeriö 
 • kehitysjohtaja Outi Ryyppö, työ- ja elinkeinoministeriö 
 • ohjaus- ja kehittämisjohtaja Taito Vainio, sisäministeriö 
 • neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö 
 • aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, ympäristöministeriö 
 • maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakari, valtiovarainministeriö 
 • sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö 
 • hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka, valtiovarainministeriö 
 • maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö 
 • viestintäpäällikkö Thomas Sund, valtiovarainministeriö 
 • erityisasiantuntija Sonja Manssila, valtiovarainministeriö (sihteeri) 
 • johdon assistentti Heidi Tolvanen, valtiovarainministeriö, tekninen sihteeri

Tilannekeskus

Tilannekeskus koordinoi maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuutta ja seuraa taloutta. Tilannekeskus toimii projektijohdon esikuntana. Tilannekeskukseen kuuluu maakuntien muutostuki, verkostojen prosessinomistajat, valtioneuvoston muutosohjelmien prosessinomistajat, ministeriöiden yhteensovittamisen prosessinomistajat, ministeriöiden nimeämiä uudistuksen valmistelijoita ja palvelukeskusten henkilöstöä. Tilannekeskuksen toiminnan koordinointivastuu on maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakarilla.

Parlamentaarinen seurantaryhmä

Seurantaryhmän tehtävänä on tukea aluehallintouudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Ryhmä seuraa uudistuksen ja siihen liittyviltä osiltaan valtion keskushallinnon kehittämisen valmistelua, toimeenpanoa ja vaikutuksia. Parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Ryhmä koostuu eri puolueiden kansanedustajista:

 • Anu Vehviläinen, kansanedustaja, Suomen Keskusta
 • Timo Korhonen, kansanedustaja, Suomen Keskusta
 • Leena Meri, kansanedustaja Perussuomalaiset
 • Ari Jalonen, kansanedustaja Perussuomalaiset
 • Outi Mäkelä, kansanedustaja, Kansallinen Kokoomus
 • Eero Suutari, kansanedustaja, Kansallinen Kokoomus
 • Riitta Myller, kansanedustaja, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
 • Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
 • Heli Järvinen, kansanedustaja, Vihreä liitto
 • Hanna Sarkkinen, kansanedustaja, Vasemmistoliitto
 • Thomas Blomqvist, kansanedustaja, Suomen Ruotsalainen kansanpuolue
 • Antero Laukkanen, kansanedustaja, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Ryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä. professori Arto Haveri Tampereen yliopistosta, maakuntajohtaja Jari Parkkonen Päijät-Hämeen liitosta ja ylijohtaja Mika Soininen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Maakuntien toimeenpanoa tukevat verkostot

 • Muutosjohtajakokous, Kari Hakari VM, Sinikka Salo STM
 • Maakuntafoorumi, Johanna Viita, KL
 • Talousverkosto, Miia Kiviluoto VM, Henrik Rainio KL
 • Hallintoverkosto, Eeva Mäenpää VM, Kirsi Mononen KL
 • HR-vastuuvalmistelijoiden verkosto, Henrika Nybondas-Kangas KT
 • Järjestämisen verkosto, Kari Hakari VM, Pasi Pohjola STM
 • Maakunnan tuotannon kilpailukyky -verkosto, nimetään myöhemmin
 • Palveluintegraatioverkosto, Taina Mäntyranta STM, Jaana Räsänen STM
 • Demokratia ja osallisuus -verkosto, Suvi Savolainen VM, Päivi Kurikka, KL
 • Omaisuus ja sopimukset-verkosto, Mervi Kuittinen VM, Leena Hoppu-Mäenpää, KL
 • Digi-valmistelijoiden verkosto, Vesa Lipponen, Sanna Vähänen VM, Karri Vainio KL, Markku Heinäsenaho STM, Tanja Rantanen STM
 • Viestintäverkosto, Thomas Sund VM

Valtioneuvoston toimeenpanon muutosohjelmat

 • Valtioneuvoston yhtenäisen ohjauksen muutosohjelma, nimetään myöhemmin
 • Digimuutosohjelma, Tomi Hytönen VM
 • Maakuntatieto-ohjelma, Jani Heikkinen VM
 • Varautumisen ohjelma, Jussi Korhonen SM
 • Aluekehittämisen muutosohjelma, Petra Stenfors TEM
 • Luova toimeenpano, Satu Koskela VM
 • TKI-muutosohjelma, nimetään myöhemmin
 • STM, Pasi Pohjola STM
 • TEM, Outi Ryyppö TEM
 • SM, Taito Vainio SM
 • MMM, Sanna Sihvola, Leena Westerholm MMM
 • YM, Juho Korpi YM
 • LVM, Taina Pieski LVM
 • VM, Ville-Veikko Ahonen VM
 • OKM, Iiris Patosalmi OKM