Maakunnan Palvelut-valmisteluryhmän kuulumiset

Kysely maakuntiin

Tiekartan Maakunnan Palvelut-valmisteluryhmä teki kesällä 2017 kyselyn maakuntiin. Maakunnilta kysyttiin muun muassa voidaanko valtakunnallisesti yhtenäisillä palvelukokonaisuuksilla tukea maakuntien palvelujen valmistelutyötä ja millaista ohjeistusta ja muutostukea maakunnissa tarvitaan jatkossa palvelujen ja niiden prosessien suunnitteluun?

Vastauksia saatiin kaikkiaan 10 maakunnasta ja suurimmassa osassa vastauksia oltiin sitä mieltä, että kyllä voidaan. Lainauksia saaduista vastauksista:

-”Asiakkaidenkin kannalta on tärkeää, että maakunnilla on tietynlainen yhtenäinen palveluvalikoima ja palvelukuva sekä palvelukanavat.”

-”Viitekehyksenomainen määrittely on ok.”

-”Alueet on otettava mukaan valmisteluun.”

Valtakunnallisen tuen jatkotoiveiksi maakunnat esittivät muun muassa seuraavia:

  • tsekkilista, minkä kaiken pitää olla kunnossa vuodenvaihteessa 2019-2020
  • palveluketjut, palvelukokonaisuudet ja palvelukokemus
  • vuoropuhelu arjen valmistelun ja viitekehysmäisen suunnittelun välille
  • verkostojen perustaminen

Palvelut-ryhmä jatkaa vastausten pohtimista ja suunnittelee työnsä tavoitteet saadut vastaukset huomioon ottaen.

Palvelut-ryhmän järjestäytyminen

Ryhmän varsinaisessa ensimmäisessä kokouksessa elokuussa 2017 ryhmän puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi esitettiin maakuntien edustajia. Puheenjohtajasta päätetään myöhemmin syksyn aikana ja siihen saakka teknisenä puheenjohtajana toimii Vesa Lipponen vm:stä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Minna Uusimäki Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja sihteereiksi Johanna Viita Kuntaliitosta, Vesa Lipponen vm:stä ja Päivi Blinnikka ELY-keskusten Iskukykyiset Palvelut (IE2) –ohjelmasta.