FI SV

Beredning och förändringsstöd

Beredning 

Lagarna som har ett samband med vård- och landskapsreformen bereds under ledning av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) samt finansministeriet (FM). I regionerna bereds grundandet av de nya landskapen i samarbete med bl.a. kommunerna, landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten och NTM-centralerna.

Bekanta dig med beredningsmaterialet: 

Förändringsstödet

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet erbjuder systematiskt förändringsstöd till stöd för förändringsarbetet som utförs av kommunerna, samkommunerna och de nya landskapen.

Bekanta dig med förändringsstödsmaterialet  

Material 

Du kommer väl ihåg att utnyttja det fritt tillgängliga materialet: