FI SV EN

Valinnanvapaus voimaan 1.1.2019 alkaen

Hallitus antoi valinnanvapautta koskevan lakiesityksen eduskunnalle 9. toukokuuta 2017. Eduskunta päättää laista syksyllä. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa, jolloin maakunnat alkavat järjestää julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Valinnanvapauden valmistelu ja toimeenpano etenee eri maakunnissa eri tahtiin. Sen vuoksi lakiesitykseen sisältyy useita siirtymäaikoja.  Valinnanvapaus laajenisi joissain maakunnissa jo vuosien 2017-2018 aikana pilottihankkeena. Vuoden 2019 alusta kaikkien maakuntien on otettava käyttöön asiakassetelit, henkilökohtainen budjetointi sekä asiakkaan oikeus valita hammashoitola.  Sosiaali- ja terveyskeskusten (sote-keskus) toiminta on aloitettava vähintään rajatulla palveluvalikoimalla viimeistään 1.7.2019. Erityisellä poikkeusluvalla maakunta voisi aloittaa sote-keskusten toiminnan vasta vuoden 2021 alkuun mennessä.  Täysimääräisesti valinnanvapauden pitäisi olla käytössä kaikissa maakunnissa viimeistään 1.1.2023.
 

2017-2018

 • Valinnanvapaus laajenisi joissain maakunnissa jo vuosien 2017-2018 aikana pilottihankkeena. Tällöin käynnistettäisiin pilotteina uudenlaisten sosiaali- ja terveyskeskusten toiminta 1.7.2018 mennessä.
 • Kaikkien maakuntien pitää tehdä tarvittavat päätökset suunhoidon yksiköiden palvelutuottajia koskevista vaatimuksista viimeistään 30.6.2018.
 • Lisäksi samassa aikataulussa maakuntien on tehtävä valinnanvapauden toteuttamissuunnitelma. Se sisältää mm. aikataulun ja yksityiskohdat
 • Maakunnilla on neljä vaihtoehtoa sote-keskusten toiminnan alkamisen ajankohdalle ja laajuudelle. Toiminta voi käynnistyä yllä mainittujen pilottihankkeiden kautta, se voi käynnistyä ensin rajatummalla palveluvalikoimalla, välittömästi täydellä palveluvalikoimalla tai erityistilanteissa maakunta voi hakea poikkeuslupaa myöhäisempään käynnistymiseen.
 • Jos maakunta arvioi tarvitsevansa valinnanvapauden laajentamiselle lisäaikaa, maakunnan pitää jättää poikkeuslupahakemus 30.9.2018 mennessä.
 • Suunhoidon yksiköiden tuottajat ilmoittautuvat maakunnalle 1.9.2018 mennessä.
 • Asiakkaat voivat ilmoittautua valitsemansa suunhoidon yksikön (hammashoitolan) asiakkaaksi 1.11.2018 alkaen.

1.1.2019

 • Vuoden 2019 alussa asiakas voisi valita julkisen tai yksityisen suunhoidon yksikön (hammashoitola).
 • Vuoden 2019 alussa maakunnan liikelaitokset ottavat käyttöön asiakassetelit ja henkilökohtaisen budjetin. Myös hammashoitolat voivat myöntää asiakasseteleitä.
 • Asiakasseteli otetaan käyttöön sosiaali- ja terveyskeskuksissa, kun niiden toiminta käynnistyy.
 • Sote-keskusten tuottajat ilmoittautuvat maakunnalle viimeistään 31.1.2019.
 • Viimeistään 1.4.2019 alkaen asiakkaat voivat valita sosiaali- ja terveyskeskuksensa.
 • Sosiaali- ja terveyskeskusten toiminta käynnistyy viimeistään 1.7.2019, ellei maakunta ole hakenut poikkeuslupaa.  Maakunnat voivat päättää, käynnistyykö toiminta ensin rajatulla vai täysimääräisellä palveluvalikoimalla.

1.1.2021

 • Erityisellä poikkeusluvalla maakunta voisi aloittaa sote-keskusten toiminnan vuoden 2021 alussa rajatulla palveluvalikoimalla. Koko täysimääräinen  palveluvalikoima pitää olla käytössä viimeistään 1.1.2022. Näissä tilanteissa maakunnan pitäisi kuitenkin ottaa vuoden 2019 alusta lähtien asiakassetelit käyttöön omissa perustason sote-palveluissaan.


1.1.2022

 • Jos sote-keskus käynnistyy ensin rajatulla palveluvalikoimalla 1.7.2019 pitäen sisällään mm. perusterveydenhuollon palveluja sekä sosiaalihuollon neuvontaa, koko täysimääräinen palveluvalikoima pitää olla käytössä viimeistään 1.1.2022. Se tarkoittaa, että viimeistään tuolloin sote-keskuksiin tuodaan esimerkiksi erikoislääkärien palveluja sekä lyhytaikaisesti tarvittavia sosiaalipalveluja.

1.1.2023

 • Jos sote-keskusten toiminta käynnistyy vuonna 2018 pilottihankkeessa rajatulla palveluvalikoimalla, täysimääräinen palveluvalikoima pitää olla käytössä viimeistään vuoden 2023 alusta alkaen.
 • Näin ollen valinnanvapaus toteutuu koko maassa täysimääräisenä vuoden 2023 alusta lähtien.