Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut

Kela toteuttaa valinnanvapauslakiesityksessä Kelan tehtäviksi osoitetut tiedonhallintapalvelut, joita ovat Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu, Tuottajahallintapalvelu, Palvelutuotannon seurantapalvelu ja Palveluntuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu.

Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut ja niiden tarvitsemat tukipalvelut rakennetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan palvelut sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden valinnanvapauden tueksi eli ns. suoran valinnan pilotointia varten. Ensimmäiset palvelut valmistuvat pilottialueiden käyttöön vuoden 2019 aikana.

Suoran valinnan pilotoinnissa pilottialueen asukas voi valita haluamansa yksityisen tai julkisen palveluntuottajan Omakannassa. Myös palvelunjärjestäjä sekä palveluntuottaja voivat tallentaa asiakkaan palveluntuottajavalinnan omissa käyttöliittymissään. Tuottajan ja järjestäjän käyttöliittymät sijaitsevat Kanta.fi-sivustolla. Kela myös laskee suoran valinnan palveluntuottajille maksettavat korvaukset ja välittää maksut maakunnilta palveluntuottajille. Palvelutuotannon seurantapalvelun avulla välitetään järjestäjätaholle tiedot asiakkaan palveluntuottajan luona saamista palveluista.

Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien pilotoinnissa Kelan rooli on koostaa tietoja, jotka tulevat Kelaan palvelusetelijärjestelmistä sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Asiakas voi seurata omia valinnanvapaustietojaan Omakannan kautta.  

Kelan valinnanvapauspalvelut ovat osa tietojärjestelmäkokonaisuutta, joka toteutetaan muiden kansallisten toimijoiden kanssa maakuntien hallinnoiman valinnanvapauden tueksi. Kelan toteuttamiin valinnanvapauspalveluihin tallennetaan asiakkaan tekemät palveluntuottajavalinnat, asiakkaan palveluntuottajalla saamat palvelut, maakuntien palveluntuottajien kanssa tekemät sopimukset ja palveluntuottajille maksetut korvaukset. Valinnanvapauspalveluihin tallennetut tiedot luovutetaan esimerkiksi tilastoinnista ja raportoinnista vastaaville tahoille.

Hankkeessa toteutetaan myös kansallisen tason sote-asiakasneuvonta ja chattirobotti, jotka ensimmäisessä vaiheessa tarjoavat suoran valinnan pilotointien tarvitseman yleistason asiakastuen.

Toteuttajat ja aikataulu

Hanke toteutetaan 1.9.2017 – 30.6.2022. Siitä vastaa Kelan Tietopalvelut-tulosyksikkö.

Lisätietoja

Kelan Tietopalvelut-tuloyksikkö, hankepäällikkö Hanna Varis, hanna.varis(at)kela.fi