Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut

Kela toteuttaa valinnanvapauslaissa Kelan tehtäviksi osoitetut tiedonhallintapalvelut, joita ovat asiakkaan valinnan toteuttava palvelu, tuottajahallintapalvelu ja palvelutuotannon seurantapalvelu.

Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut ja niiden tarvitsemat tukipalvelut rakennetaan vaiheittain.  Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan palvelu sote-keskusten ns. suoran valinnan pilotointia varten.

Suoran valinnan pilotoinnissa asiakas voi valita haluamansa yksityisen tai julkisen sote-keskuksen Omakannassa. Myös palvelunjärjestäjä sekä palveluntuottaja voivat tallentaa asiakkaan sote-keskusvalinnan omissa käyttöliittymissään. Myöhemmässä vaiheessa suoran valinnan pilotointia laajennetaan suun hoidon pilotointiin. Kela myös laskee suoran valinnan palveluntuottajille maksettavat korvaukset ja välittää maksut maakunnilta palveluntuottajille.  

Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien pilotoinnissa Kelan rooli on koostaa tietoja, jotka tulevat Kelaan palvelusetelijärjestelmistä sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Asiakas voi seurata omia valinnanvapaustietojaan Omakannan kautta.  

Kelan toteuttamaan valinnanvapausjärjestelmään tallennetaan asiakkaan tekemät palveluntuottajavalinnat, asiakkaan palveluntuottajalla saamat palvelut, maakuntien palveluntuottajien kanssa tekemät sopimukset ja palveluntuottajille maksetut korvaukset. Valinnanvapausjärjestelmään tallennetut tiedot luovutetaan tilastoinnista ja raportoinnista vastaaville tahoille. Valinnanvapausjärjestelmä on kiinteässä yhteydessä muiden valinnanvapauden tiedonhallintapalveluita toteuttavien kansallisten toimijoiden kanssa.  

Hankkeessa toteutetaan myös malli kansallisen tason asiakasneuvonnasta ja chat-robotiikasta, joka ensimmäisessä vaiheessa kattaa sote-keskuspilotointien tarvitseman yleistason asiakastuen.

Toteuttajat ja aikataulu

Hanke toteutetaan 1.9.2017 – 30.6.2022. Siitä vastaa Kelan kehittämispalvelut-tulosyksikkö.

 

Lisätietoja

Kelan Kehittämispalvelut-tuloyksikkö, hankepäällikkö Hanna Varis