Vaaliviranomaiset

Uutena vaaliviranomaisena kuhunkin maakuntaan perustetaan maakuntavaalilautakunta, jonka tehtävänä on maakuntavaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja maakuntavaalien vaalituloksen vahvistaminen.

Kuntien nykyiset vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat) toimivat myös maakuntavaaleissa normaaliin tapaan.

Maakuntavaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa. Maakuntavaalilautakunnan tehtäväksi jää kuntien tuloksen yhdistäminen koko maakunnan vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen määrääminen. Sanottu työnjako tarkoittaa äänestyslippujen laskentatyön kaksinkertaistumista vaalilautakunnissa ja kunnan keskusvaalilautakunnissa, silloin kun kunta- ja maakuntavaalit toimitetaan samanaikaisesti.