FI SV

Vaali- ja puoluerahoitus maakuntavaaleissa

Maakuntavaaleissa valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut ovat velvollisia tekemään ilmoituksen vaalirahoituksestaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Jos henkilö on vuonna 2021 toimitettavissa vaaleissa ehdokkaana sekä maakuntavaaleissa että kuntavaaleissa, hän on ilmoitusvelvollinen molempien vaalien vaalirahoituksestaan, jos tulee valituksi vähintään toisessa vaalissa varavaltuutetuksi.

Vaalirahoituksen rajoitusten ja vaalirahoitusilmoituksessa ilmoitettavien tietojen osalta maakuntavaalien ehdokkaat rinnastetaan eduskuntavaalien ehdokkaisiin. Näin ollen säädettäisiin, että maakuntavaaleissa ehdokas

  • saisi ottaa vastaan yhdeltä tukijalta tukea enintään 6000 euroa, 
  • yksityisen tukijan nimen ilmoittamisen suojaraja olisi 1500 euroa,
  • vaalirahoitusilmoituksessa tulisi erikseen ilmoittaa vähintään 1500 euron tuet
  • ehdokas olisi velvollinen tekemään mahdollista lainaa koskevia jälki-ilmoituksia.

Lisäksi säädettäisiin, kaikkia vaaleja koskien, että ehdokas ei saa ottaa vastaan tukea maakunnalta, sen määräysvallassa olevalta yhtiöltä eikä maakunnan liikelaitokselta.