Toimijat uudessa sote- ja maakuntarakenteessa -kuva tekstinä

Toimijat uudessa sote- ja maakuntarakenteessa:

 • Valtio
 • 18 maakuntaa
  • järjestämisvastuu
  • rahoitusvastuu
  • päättää palvelutasosta ja yhteistyösopimuksesta
 • viisi sote-yhteistyöaluetta
 • kunnat
 • palveluntuottajat:
  • julkiset
  • yksityiset
  • kolmas sektori
 • valtakunnallinen lupa- ja valvontaviranomainen

Toimijoiden vastuut:

Valtio

 • sote-linjauksien tekeminen
 • valtakunnallinen työnjako
 • aluerajat ylittävien tehtävien työnjako
 • tuotannon järjestämisen linjaukset
 • laajakantoiset investoinnit
 • palveluiden saatavuuden edellyttämät muut toimet
 • tietohallinnon ja ICT:n ohjaus
 • maakuntien sopimuksellinen ohjaus

18 maakuntaa

 • järjestämis- ja rahoitusvastuu
 • päättää palvelutasosta ja yhteistyösopimuksesta
 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • pelastustoimi
 • maakuntien liittojen tehtävät
 • alueeelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen edistämisen tehtävät
 • ympäristöterveydenhuolto
 • alueiden käytönohjaus ja suunnittelu
 • muut alueelliset palvelut
 • maakuntien välinen yhteistyö
 • maakunnallisten identiteettien ja kulttuurin edistäminen
 • yhteinen ICT ja muut yhteiset tukipalvelut

Palveluntuottajat

 • julkiset
 • yksityiset
 • kolmas sektori
 • maakunnan yhtiö
 • OY
 • Osuuskunta
 • yhdistys
 • yhteisö

5 sote-yhteistyöaluetta

 • keskitetyt tehtävät vaativimmissa palveluissa
 • palvelurakenteen, investointien ja palveluiden yhteensovittaminen
 • kehittäminen ja osaamiskeskukset, ensihoitokeskus, yhteistyötehtävät ja -foorumi
 • yhteistyösopimus
 • 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä
 • 5 sis. yliopistosairaalat 

Kunnat

 • lakisääteiset tehtävät, paikalliset tehtävät
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • paikallinen demokratia ja elinvoima
 • yleinen toimiala

Valtakunnallinen lupa- ja valvontaviranomainen

 • valvoo toiminnan laillisuutta ja velvoitteiden toteutumista