Toimeenpanon valmisteluryhmä

Maakuntauudistuksen valtakunnallinen toimeenpanon valmisteluryhmä

Maakuntauudistuksen projektiryhmä on asettanut maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallisen valmisteluryhmän toimikaudeksi 14.6.2016 - 15.4.2019.

Valmisteluryhmän tavoitteena on tukea maakunnissa tapahtuvaa uudistustyötä sen esivalmistelu-, valmistelu- ja käynnistämisvaiheessa.

Valmisteluryhmän tehtävänä on:

  • tukea suunnittelutyötä maakuntien perustamiseksi, alueilla ja maakunnissa tapahtuvaa uudistustyötä sen esivalmistelu-, valmistelu-, käynnistämisvaiheessa. Tuella tarkoitetaan kannustusta, neuvontaa ja ohjausta muutosvision ja tavoitteiden asettamisessa, muutossuunnitelman laadinnassa ja uudistuksia koskevan lainsäädännön voimaan tultua sen toimeenpanossa ja seurannassa, maakuntien perustamiseen liittyvissä hallinnon ja toiminnan järjestämisen kysymyksissä sekä maakunnille siirtyvien tehtävien edellyttämän muutoksen toteuttamisessa.
  • hyödyntää, levittää ja mallintaa uudistusprosessin läpiviemistä ja esiin nousevia hyviä käytäntöjä erityisesti esivalmisteluvaiheessa huomioiden asukkaiden ja henkilöstön osallisuus ja viestintä
  • edistää muutoksessa tarvittavan tiedon jakamista ja eri toimijoiden verkostoitumista ja vuorovaikutusta
  • koordinoida alueellista valmistelua siten, että tehtävissä ratkaisuissa otetaan huomioon uudistusta koskevassa lainsäädännössä linjattavat ratkaisut ja periaatteet

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön muutosjohtaja, varapuheenjohtajana osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriöstä ja toisena varapuheenjohtajana muutosjohtaja Sinikka Salo sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Valmisteluryhmän asettamispäätös ja kokoonpano