Toimeenpanon runkosuunnitelma 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelmassa kuvataan uudistuksen toimeenpanon tavoitteet, johtaminen ja toteuttaminen.

Runkosuunnitelmassa on kuvattu uudistuksen johtamisjärjestelmä.  Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon strateginen vastuu on projektijohtaja Päivi Nergillä. Kaikki sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa tekevät ministeriöt osallistuvat projektin johtoryhmän työskentelyyn ja tilannekeskuksen toimintaan.  Projektin johtoryhmän alaisuudessa on koko toimeenpanon operatiivinen valmistelu.

Toimeenpanon operatiivinen taso koostuu maakuntavalmistelua tukevista verkostoista, ministeriöiden poikkihallinnollista muutosohjelmista ja muutosohjelmia täydentävästä eri ministeriöissä toteutettavasta valmistelusta.

Runkosuunnitelma päivitetään tarvittaessa, viimeistään keväällä 2019. Päivitys käsitellään projektin johtoryhmässä.

Tutustu suunnitelmaan:

Toimeenpanon runkosuunnitelma 2018–2021 (suunnitelma päivitetty projektin johtoryhmässä 25.9.2018.)