Toimeenpanon runkosuunnitelma 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelma ohjaa valtioneuvostossa uudistuksen toimeenpanoa. Runkosuunnitelmassa määritellään uudistuksen toimeenpanon tavoitteet, linjaukset ja painopisteet sekä toimeenpanon johtamisjärjestelmä.

Toimeenpano koostuu poikkihallinnollista muutosohjelmista ja niitä täydentävästä sektorikohtaisesta valmistelusta. Uudistukseen sisältyvien hallitusten esitysten valmistelu ei ole uudistuksen toimeenpanoa.

Valtaosa toimenpiteistä on koottu poikkihallinnollisiin, ministeriöt yhdistäviin, muutosohjelmiin. Muutosohjelmilla tarkoitetaan toimeenpanon yhteydessä useasta projektista koostuvaa kokonaisuutta, johon sisältyvien projektien tavoitteet ovat yhdenmukaiset ohjelman tavoitteiden kanssa.

Toimeenpanossa on erityisesti huolehdittava valtioneuvoston yhteisestä ja yhtenäisestä ohjauksesta ja siitä, että eri ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla toimeenpano muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden.

Suunnitelman ylläpidosta ja toimeenpanon koordinoidusta etenemisestä vastaavat operatiivisella tasolla maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon koordinaattorit. Yhteensovitus tapahtuu tilannekeskuksen johtotiimissä sekä uudistuksen virkamiesjohtoryhmässä.

Toimeenpanon strateginen vastuu on valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerillä.

Runkosuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain. Suunnitelman tarkistus käsitellään projektiohjausryhmässä ja reformiministerityöryhmässä.

Tutustu suunnitelmaan:

Toimeenpanon runkosuunnitelma 2018–2020 (suunnitelma päivitetty projektin johtoryhmässä 7.5.2018.)