FI SV EN

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke

Uuden poikkihallinnollisesti ja monialaisesti toimivan viraston perustamista valmistellaan 15.2.2017 käynnistyneessä toimeenpanohankkeessa yhteistyössä ministeriöiden, aluehallintovirastojen, Valviran, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen kanssa. Hankkeessa

  • Turvataan viraston tehtävien häiriötön siirtyminen
  • Luodaan toiminta-ajatuksen mukainen poikkihallinnollinen ja monialainen virasto
  • Toteutetaan muutos vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa ja noudattaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen asettamispäätös
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen uudelleenorganisointipäätös 1.2.2018
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen muutospäätös 10.10.2018
Valtion lupa- ja valvontaviraston yleisesite
Valtion lupa- ja valvontaviraston esittelydiat 17.10.2018
 

Lisätietoja

Hankejohtaja Satu Koskela, puh. 050 513 1022
Hankepäällikkö (asiakkuudet ja toimintamallit) Heikki Heikkilä, puh. 0400 561 903
Hankepäällikkö (viestintä) Anna Karjalainen, puh. 050 513 113
Hankekoordinaattori Laura Keski-Hakuni, puh. 050 564 1379
etunimi.sukunimi (at) vm.fi