Yhteishankintojen palvelukeskus

Huom! Tämä on vielä linjattavana.

Maakuntien yhteishankintojen palvelukeskuksen ohjausryhmä valmistelee osakeyhtiönä toimivan maakuntien valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamista sekä yhtiön toimialaan kuuluvan palvelutuotannon siirtoon ja järjestämiseen liittyviä asioita. Ohjausryhmän ja projektiryhmän toimikausi on 1.12.2016–31.12.2018.

Ohjausryhmä  

Ohjausryhmän tehtävänä on:

Valmistella palvelukeskuksen perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvät linjauskysymykset ja mahdolliset säädöstarpeet johtoryhmän käsiteltäväksi koskien erityisesti:

 • palveluiden tarjonnan sekä toimintaprosessien, tietojärjestelmien, suunnittelun ja raportoinnin yhdenmukaisuutta,
 • yhteisen palvelutuotannon sekä ostopalvelujen kokonaisuutta,
 • palvelutuotannon tuottavuuden edistämistä ja resurssien käytön tehostamista, ja
 • siirtymäkauden järjestelyjä.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi palvelukeskusyhtiön perustamiseen, omistukseen, henkilöstöön, liiketoimintaan sekä rahoitukseen liittyvät keskeiset suunnitelmat ja linjausesitykset.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi palvelukeskusyhtiön toimialaan liittyviä muita linjattavia asioita.

Ohjata projektiryhmän työskentelyä.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi projektivaiheeseen liittyvät määrärahaesitykset.

Kokoonpano

Puheenjohtaja: Budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö

Varapuheenjohtaja: Neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

Ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto

Hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija Hanna-Mari Talka, sisäministeriö

Esittelijä: Kategoriajohtaja Susanna Närvänen, Hansel Oy

Asiantuntija: Toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel Oy

Sihteeri: Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö

Projektiryhmä

Projektiryhmän tehtävänä on:

Yhdessä selvityshenkilön kanssa kartoittaa tulevien maakuntien tarvitsemat hankinnat ja niille siirtyvät hankintasopimukset.

Valmistella esityksiä ratkaisuiksi ja linjauksiksi koskien erityisesti:

 • maakuntien yhteishankintamahdollisuuksia, ml. käyttövelvoitteen alaiset yhteishankinnat, ja yhteisten kilpailutusten ajankohtia,
 • maakuntien mahdollisten yhteisten hankinta- ja logistiikkaratkaisujen järjestelyjä ja rakenteita,
 • hankintatoimessa käytettäviä järjestelmiä,
 • palvelukeskuksen palvelutuotannon sisältöä,
 • palvelukeskuksen analyysitoimintaa ja hankintojen raportointia

Ohjata palvelukeskusyhtiötä luomaan yhtiölle:

 • rekrytointi-, viestintä-, tiedonhallintasuunnitelma
 • liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma
 • yhtiöjärjestys, osakassopimus ja hankintastrategia.

Varmistaa yhdessä perustettavan yhtiön kanssa toiminnan häiriötön jatkuminen ja yhtiön varsinaisen toiminnan aloittaminen 1.1.2019.

Laatia tarvittavat ohjeet maakuntien väliaikaishallinnolle palvelukeskusmallin edellyttämistä toiminnallisista, prosessuaalisista ja järjestelmiin liittyvistä reunaehdoista maakuntien sisäisten palvelujen ja toimintatapojen rakentamiseksi.

Seurata, arvioida ja raportoida projektille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Tukea maakuntien 1.7.2017 aloittavan väliaikaishallinnon tarvitsemia hankintapalveluja.

Kokoonpano

Puheenjohtaja: Kategoriajohtaja Susanna Närvänen, Hansel Oy

Jäsenet:

Toimitusjohtaja Raili Hilakari, KL-Kuntahankinnat Oy

Hankintapäällikkö Outi Karinharju, Porin kaupunki

Toimitusjohtaja Reko Martti, Tuomi Logistiikka Oy

Toimitusjohtaja Jarkko Mattila, IS-Hankinta Oy

Hankinta- ja logistiikkajohtaja Outi Kalske, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Hankintapäällikkö Juha Putkonen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, HUS-Logistiikka-liikelaitos

Asiantuntija: Kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo, Kuntaliitto

Sihteeri: Lakiasiainjohtaja Eija Kontuniemi, Hansel Oy