Vesien ja merenhoidon palvelut

Vesien- ja merenhoidon palvelut ja merialuesuunnittelu maakunnassa vuodesta 2021 eteenpäin

Maakuntien palvelut on ryhmitelty 13 palvelukokonaisuudeksi, joista osa on palvelumuotoiltu valtakunnallisesti ELY-keskusten yhteisessä kehittämishankkeessa. Vesien ja merenhoidon palvelut on yksi palvelumuotoilluista kokonaisuuksista:

Vesien ja merenhoidon palvelumuotoilun loppuraportti

Rahoituspalvelut

Avustukset vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen

Avustukset vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen

Avustukset vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen

Avustuksen pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimiseen

Avustus haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan

-

Neuvonta- ja asiantuntijapalvelut* = kaikille asiakkaille sama palvelu

Vesien ja merenhoidon suunnittelu

- vesistöjen perustietojen ylläpito

- sisävesien ja meriympäristön tilan arviointi

- pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu

- vesien tilan seurannan järjestäminen

-ihmistoiminnan vaikutusten arviointi

- meriympäristön hyvän tilan kriteerien arviointi

- Itämeren tilan seurantaan osallistuminen

- vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman valmistelu

Vesien- ja merenhoidon asiantuntijapalvelut

- rehevöityminen ja haitalliset aineet

- jätevedet

-vesistökunnostukset

-pohjavedet

- yhdyskunnat ja haja-asutus

- maa- ja metsätalous

- kalankasvatus

- turvetuotanto

-teollisuus

Vesien- ja merenhoidon toimeenpanon edistäminen

Toimenpideohjelman toteuttaminen

Toimenpiteiden toteuttamisen käytännön työn aktivoiminen ja tuki

Luvat, ilmoitukset ja päätökset

-

-

-

Vesitietojen hyödyntäminen muiden viranomaisten valvontapalveluissa

Valvontapalvelut

-

-

-

Vesitietojen hyödyntäminen muiden viranomaisten valvontapalveluissa

Viestintä- ja tietopalvelut* = kaikille asiakkaille sama palvelu

Vesienhoitosuunnitelmat

Toimenpideohjelmat

Vesien- ja merenhoidon kuulemiset

Vesien- ja merenhoidon sidosryhmäyhteistyö

Vesitiedon karttapalvelu

Vesitietojärjestelmät

Toimenpiteiden toteutuksen seurantatieto

Vesitietojen raportointi (kansallinen ja EU)

Vesien ja merenhoidon palvelut -kuva word-muodossa