Valmius- ja varautuminen

Valmisteluryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti tehnyt ehdotuksen varautumisen alueellisen tason koordinaation järjestämiseksi sekä koordinaation edellyttämät ehdotukset lainsäädännöksi. Lisäksi valmisteluryhmä on selvittänyt viranomaisten toimivaltuuksien riittävyyttä äkillisesti syntyvissä vakavissa häiriötilanteissa.

Valmisteluryhmän varautumisen koordinaatiota koskevat ehdotukset pähkinänkuoressa:

  • Maakunnat huolehtisivat maakuntalaissa säädettävistä alueellisen yhteisen varautumisen tehtävistä, joiden tarkoituksena olisi yhteen sovittaa eri toimijoiden varautumista alueella.
  • Sisäministeriö huolehtisi valtakunnallisella tasolla maakuntien toiminnan yhteensovittamisesta yhteisen varautumisen osalta ja maakuntien tukemisesta.
  • Alueelliset maanpuolustuskurssit siirrettäisiin aluehallintovirastojen lakatessa sisäministeriön alaisen Pelastusopiston tehtäväksi yhteistyössä puolustusvoimien kanssa
  • Pelastusopisto huolehtisi yksittäisiä maakuntia laajemmista harjoituksista yhdessä sisäministeriön ja maakuntien kanssa.
  • Valtion lupa- ja valvontavirasto vastaisi maakuntien laillisuusvalvonnasta niiden hoitaessa yhteiseen varautumiseen liittyviä tehtäviään.
  • Ahvenanmaan valtionviraston tehtävänä olisi nykytilaa vastaavalla tavalla varautumisen yhteensovittaminen maakunnassa ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen siltä osin kuin tehtävät Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan kuuluvat valtakunnan toimivaltaan

Liite: Valmisteluraportti

Liite: Muistio