Valmisteluelimen työjärjestys

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017 vp). Lainsäädäntö on eduskuntakäsittelyssä, ja sen sisältö voi vielä muuttua. Lisäksi useat maakuntauudistukseen liittyvät lait ovat vielä valmisteltavana ja lausunnoilla ja myös niiden säännöksistä aiheutuu väliaikaiselle toimielimelle tehtäviä. Luonnos työjärjestykseksi on tehty huhtikuun 2017 tilanteen pohjalta ja tarkentuu lainvalmistelun edetessä.

Työjärjestysluonnosliite