Tukea talousvalmisteluun

Ohjeistus ja valtakunnallinen muutostuki

Voimaanpanolain vahvistamisen jälkeen annetaan seuraavat:

  1. VM:n asetus voimaanpanolain 19 §:n tarkoittamasta kuntayhtymän selvityksestä maakunnalle

  2. VM:n asetus voimaanpanolain 23 §:n tarkoittamasta kunnan selvityksestä maakunnalle

  3. Maakuntalain 104 §:n tarkoittama VN:n asetus maakunnan tilinpäätöksestä ja talousarviosta

Maakuntien taloudenpidon kannalta keskeisiä JHS-suosituksia on parhaillaan palautekierroksella. Näiden JHS-ehdotusten sisältönä ovat maakuntien tililuettelo, maakuntien talousarvio ja –suunnitelma, maakuntien taloustietojen raportointi sekä maakuntien palveluluokitus. Palautekierros kestää vuoden 2017 loppuun ja sisällöt voivat muuttua palautteen perusteella. JHS-suositusten versioihin pääsee seuraavilla linkeillä.

Palautepyyntö: JHS-ehdotus maakuntien tililuettelosta, talousarviosta ja -suunnistelmasta sekä taloustietojen raportoinnista

Palautepyyntö: JHS-ehdotus maakuntien palveluluokituksesta

Materiaalia talousarvioehdotuksen laatimisen tueksi

Alle kerätty materiaalipaketti on tarkoitettu maakuntien koetalousarvioita laativille tahoille. Materiaalipaketissa on tietoa maakuntien koetalousarvion valmistelussa hyödynnettäväksi. Puuttuuko joku tärkeä aineisto listalta? Ilmoita siitä osoitteeseen aarne.rissanen(at)vm.fi

Tietopohja ja arviointi (THL) 
Tietoikkuna – kokeiluversio (THL)
Sotkanet.fi – Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista (THL)
Tilastot aiheittain (THL)

Työssäkäynti alueittain (Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat)
Työnvälitystilasto (Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat)
Työvoimatutkimus (Tilastokeskus)
Tilastot aiheittain (Tilastokeskus)
Työllisyyskatsaus (TEM)
Alueelliset työllisyyskatsaukset (ELY)

Väestötilasto(rakenne) (Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat)
Väestön ennakkotilasto (Tilastokeskus)
Väestöennuste (Tilastokeskus)

Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä – ehdotus aluekehityksen tilannekuvaviitekehykseksi ja -mittaristoksi

Kelan tilastot aiheittain 
Terveyspuntari (Kela)

Eläkkeen saajat kunnittain (ETK)