Tukea talousvalmisteluun

Ohjeistus ja valtakunnallinen muutostuki

Voimaanpanolain vahvistamisen jälkeen annetaan seuraavat:

  1. VM:n asetus voimaanpanolain 19 §:n tarkoittamasta kuntayhtymän selvityksestä maakunnalle

  2. VM:n asetus voimaanpanolain 23 §:n tarkoittamasta kunnan selvityksestä maakunnalle

  3. Maakuntalain 104 §:n tarkoittama VN:n asetus maakunnan tilinpäätöksestä ja talousarviosta

Maakuntien taloudenpidon kannalta keskeisiä JHS-suosituksia on parhaillaan palautekierroksella. Näiden JHS-ehdotusten sisältönä ovat maakuntien tililuettelo, maakuntien talousarvio ja –suunnitelma, maakuntien taloustietojen raportointi sekä maakuntien palveluluokitus. Palautekierros kestää vuoden 2017 loppuun ja sisällöt voivat muuttua palautteen perusteella. JHS-suositusten versioihin pääsee seuraavilla linkeillä.

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-tililuettelo-talousarvio-ja-taloustietojen-raportointi/palautepyynto

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/maakuntien-palveluluokitus/palautepyynto