Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien tilakeskus, katsaus 3/2017

Yhteinen toimitilapalveluja tuottava kiinteistöyhtiö takaa toimintaa tukevat tilat, toimivan palveluverkon ja hyvän tilojen käyttöasteen. Toimitilapalveluilla on osaaminen erityiskiinteistöjen suunnitteluun, rahoitukseen ja investointeihin. Tilat tukevat toimintaa ja ottavat huomioon tulevaisuuden tarpeet, kuten uuden hoitoteknologian ja digitalisaation. Palvelukeskusta valmistelevat ohjausryhmä ja projektiryhmä, joiden toimikausi on 1.12.2016–31.12.2018.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on:

Valmistella palvelukeskuksen perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvät linjauskysymykset ja mahdolliset säädöstarpeet johtoryhmän käsiteltäväksi koskien erityisesti:

 • palveluiden tarjonnan sekä toimintaprosessien, tietojärjestelmien, suunnittelun ja raportoinnin yhdenmukaisuutta,
 • yhteisen palvelutuotannon sekä ostopalvelujen kokonaisuutta,
 • palvelutuotannon tuottavuuden edistämistä ja resurssien käytön tehostamista, ja
 • siirtymäkauden järjestelyjä.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi palvelukeskusyhtiön perustamiseen, omistukseen, henkilöstöön, liiketoimintaan sekä rahoitukseen liittyvät keskeiset suunnitelmat ja linjausesitykset.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi palvelukeskusyhtiön toimialaan liittyviä muita linjattavia asioita.

Ohjata projektiryhmän työskentelyä.

Käsitellä ja valmistella johtoryhmän käsiteltäväksi projektivaiheeseen liittyvät määrärahaesitykset.

Kokoonpano

Puheenjohtaja: Hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka, valtiovarainministeriö

Varapuheenjohtaja: Lääkintöneuvos Timo Keistinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

Toimitusjohtaja Ari Ahonen, Innovation Heaven Oy
Lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, valtiovarainministeriö
Neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä, työ- ja elinkeinoministeriö
Neuvotteleva virkamies Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö
Toimitusjohtaja Mauno Sievänen, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Esittelijä: Selvityshenkilö Olavi Hiekka, Senaatti-kiinteistöt
Sihteeri: Neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen, valtiovarainministeriö

Projektiryhmä

Projektiryhmän tehtävänä on yhdessä selvityshenkilön ja perustettavan palvelukeskusosakeyhtiön kanssa

Selvittää:

 • maakunnille siirtyvät kiinteistöt, niiden kunto ja tekniset ominaisuudet, niiden kustannusrakenne ja velat ja muut vastuut, niiden hallintoon ja hoitoon liittyvä henkilöstö ja palvelu- ym. sopimukset,
 • perusterveydenhoidon tilat, jotka vuokrataan maakunnalle siirtymäkauden ajaksi,
 • sosiaalipalvelujen käytössä olevat tilat,
 • pelastustoimen käytössä olevat tilat,
 • muut maakuntien toiminnan tarvitsemat toimisto- ym. tilat.

Ohjata palvelukeskusyhtiötä luomaan yhtiölle:

 • rekrytointi-, viestintä-, tiedonhallintasuunnitelma,
 • liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma,
 • yhtiöjärjestys, osakassopimus, toimitilastrategia ja vuokrajärjestelmä.

Varmistaa yhdessä perustettavan yhtiön kanssa toiminnan häiriötön jatkuminen ja yhtiön varsinaisen toiminnan aloittaminen 1.1.2019.

Huolehtia yhdessä perustettavan yhtiön kanssa perusterveydenhoitoon liittyvän tilakannan vuokrauksesta maakunnille siirtymäkauden aikana.

Luoda yhdessä perustettavan yhtiön kanssa esitys toimintastrategiaksi maakuntien muulle, kuin sosiaali- ja terveydenhoitotoiminnan tarvitsemille tiloille.

Laatia tarvittavat ohjeet maakuntien väliaikaishallinnolle palvelukeskusmallin edellyttämistä toiminnallisista, prosessuaalisista ja järjestelmiin liittyvistä reunaehdoista maakuntien sisäisten palvelujen ja toimintatapojen rakentamiseksi

Seurata, arvioida ja raportoida projektille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Valmistella maakuntien 1.7.2017 aloittavan väliaikaishallinnon tarvitsemat tilapalvelut.

Kokoonpano

Puheenjohtaja: Selvityshenkilö Olavi Hiekka, Senaatti-kiinteistöt

Jäsenet:

Tekninen johtaja Juhani Ahokas, Eksote
Tukipalvelujohtaja Jari Hakala, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Palvelujohtaja Miikka Halonen, KEHA-keskus
Independent advisor Jorma Heinonen, Senaatti-kiinteistöt
Kiinteistöjohtaja Mikko Hollmén, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinnan kaupunki
Huollon johtaja Tapio Kallio, Satakunnan sairaanhoitopiiri
Tekninen johtaja Rauno Karjalainen, Lapin sairaanhoitopiiri
Tekninen johtaja Pasi Keskitalo, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Tukipalvelujohtaja Kari Ratala, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä
Kiinteistöjohtaja Petri Laurikka, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäki, HUS-tilakeskus
Ekonomidirektör Martin Nordman, Kårkulla samkommun
Toimitusjohtaja Seppo Pajari, Kastek Oy
Teknillinen johtaja Juha Rantasalo, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Tekninen johtaja Jari Tirkkonen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Tilajohtaja Juha Tornberg, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Sihteeri: Lakiasiainpäällikkö Ilkka Koponen, Senaatti-kiinteistöt