Järjestäjän organisoituminen

Maakunta päättää organisoitumisesta hallintosäännössään, jonka perusteella maakunta myös siirtää yksilöä ja hänen palveluitaan koskevat hallintopäätökset maakunnan liikelaitokselle. Organisoitumisessaan maakunnan on varmistettava, että sillä on maakunnan palveluksessa riittävä henkilöstö ja riittävä osaaminen järjestämisvastuuseen kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Keskeisiä palveluiden järjestämiseen ja palvelutuotannon hallintaan liittyviä tehtäviä, jotka on huomioitava maakunnan organisoitumisessa, ovat muunmuassa:

  • palveluiden väestötason tarpeen määrittely maakunnassa
  • palvelutarpeeseen vastaava maakunnan palvelustrategia
  • palveluiden tuottamisen tavan määrittäminen
  • yhtiöitetyn palvelutuotannon omistajaohjaus
  • yhteistyöalueen sopimuksen sisällöt ja suurempiin kokonaisuuksiin koottavien palveluiden määrittely
  • palvelutuotannon seurantaan tarvittavien tietosisältöjen määrittäminen sekä tarpeelliset tietojärjestelmät seurannan toteuttamiseen
  • palvelun tuottajia koskevien ehtojen määrittäminen
  • valmius- ja varautumisasiat.