Ensihoitopalvelun valmistelu osana sote-uudistusta

Ensihoitopalvelu on osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ensihoitopalvelun valmisteluryhmien puheenjohtajan tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ja ensihoitopalvelun asiantuntija eli mieluiten sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri. Valmistelutyöryhmissä tulee olla sosiaali- että terveydenhuollon päivystystoimintojen asiantuntemusta. Lisäksi valmisteluryhmässä on alueen pelastustoimen ja tarvittaessa yksityisen ensihoidon palvelutuottajien edustus.

Ensihoitopalvelun valmistelu kytketään osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysrakennetta ja toimialan varautumis- ja valmiussuunnittelua. Siksi työryhmässä tulee käyttää erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen asiantuntijaa. Valmistelu tulee toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisesti yhteistyöalueiden välillä sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Yhteistyöalueiden työtä yhteen sovittavat työryhmät kutsuu kokoon erityisvastuualueen sairaanhoitopiiri (ensihoitokeskus). 

Valmistelussa on huolehdittava maakuntien ensihoitopalveluiden

 • tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä
 • tuottamistavasta
 • tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta
 • viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä, lukuun ottamatta maakunnan palvelulaitokselle lailla säädettyä tai hallintosäännöllä siirrettyä toimivaltaa
 • yhdenvertaisesta saatavuudesta yhteen sovittamalla palvelusuunnitelmat yhteistyöalueen maakuntien kesken ja yhteistyöalueiden kesken (ensihoitokeskusten tehtävä).

Valmistelussa tulee erityisesti huomioida seuraavat seikat:

 • palvelustrategian valmistelu huomioiden säädösten edellyttämä ensihoitopalvelun palvelutasopäätös
 • ensihoitopalveluiden integraatio maakuntien muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon päivystykselliseen toimintaan, tässä on myös huomioitava maakuntien erityispiirteet ja tarpeet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoiminnan kokonaisuus huomioiden säädetty työnjako yliopistollisten sairaaloiden, laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloiden ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen välillä siten, että ne muodostavat kansallisen kokonaisuuden
 • potilas ohjautuminen ensihoitopalvelun toimesta tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan maakuntarajoista riippumatta
 • nykyisen ensihoitopalvelun palvelurakenteen ja toiminnan arviointi hyödyntäen kansallisia ensihoitopalvelun toimintaan liittyviä selvityksiä
 • palvelutuotannon suunnittelu mukaan lukien maakunnan palvelulaitoksen tehtävät
 • kehittäminen huomioiden kansallinen yhteistyö ja tarpeet, erityisesti
  • asukkaiden uudenlainen arviointi- ja ohjaustarve yhdessä Hätäkeskuslaitoksen kanssa (sosiaali- ja terveydenhuollon puhelinneuvonta- ja palveluohjaus)
  • valmius- ja varautumistoiminnan kansallinen kokonaisuus ja työnjako (sote-valmiuskeskusten suunnitelma)
  • ensihoitopalvelun johtamisjärjestelmä (kenttäjohtajat, ensihoitolääkärit, hallinnolliset ensihoidon vastuulääkärit)

Valmistelun eteneminen

Tärkeä osa esivalmisteluvaihetta on huolellinen nykytilan analyysi, joka sosiaali- ja terveydenhuollossa sisältää muun muassa:

 • ensihoitopalveluiden tuottajat ja palvelukartat alueen eri palveluista
 • henkilöstöanalyysi huomioiden ensihoitopalvelun tehtävänkuvan mukainen osaamisprofiili ja potilaiden tarpeet 2020 jälkeen
 • toimitila-analyysi (asemapaikkaverkosto)
 • tietojärjestelmien kokonaiskuva huomioiden kansalliset ratkaisut
 • palveluiden hankinta- ja muiden sopimusten selvittely

Nämä selvitykset on tuotettava sote-esivalmistelun aikana. Selvitykset käsitellään ja yhteen sovitetaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.