Ensihoidon järjestäminen ja tuottaminen

Ensihoitopalvelu on osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ensihoitopalvelun valmisteluryhmien puheenjohtajan tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon ja ensihoitopalvelun asiantuntija eli mieluiten sairaanhoitopiirien ensihoidon ylilääkäri. Valmistelutyöryhmissä tulee olla sekä sosiaali- että terveydenhuollon päivystystoimintojen asiantuntemusta. Lisäksi valmisteluryhmässä on alueen pelastustoimen ja tarvittaessa yksityisen ensihoidon palvelutuottajien edustus.

Ensihoitopalvelun valmistelu kytketään osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysrakennetta ja toimialan varautumis- ja valmiussuunnittelua. Siksi työryhmässä tulee käyttää erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen asiantuntijaa. Valmistelu tulee toteuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisesti yhteistyöalueiden välillä sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Yhteistyöalueiden työtä yhteen sovittavat työryhmät kutsuu kokoon erityisvastuualueen sairaanhoitopiiri (ensihoitokeskus).