Maahanmuuttajien kotouttamispalvelut

Kotoutumispalvelut ja maahanmuuttoon liittyvät palvelut maakunnassa vuodesta 2020 eteenpäin

Maakuntien palvelut on ryhmitelty 13 palvelukokonaisuudeksi, joista osa on palvelumuotoiltu valtakunnallisesti ELY-keskusten yhteisessä kehittämishankkeessa. Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut on yksi palvelumuotoilluista kokonaisuuksista:

Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut, loppuraportti

Maahanmuuttajien palvelut -kuva word-muodossa