Kasvupalvelut

Yleistä tietoa kasvupalvelu-uudistuksen valmistelusta löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: www.tem.fi/maakuntauudistus

Palvelumuotoiluprojektin tuloksia

Maakuntien palvelut on ryhmitelty 13 palvelukokonaisuudeksi, joista osa on palvelumuotoiltu valtakunnallisesti ELY-keskusten yhteisessä kehittämishankkeessa. Kasvupalvelut on yksi palvelumuotoilluista kokonaisuuksista:

Kasvupalveluiden palvelumuotoilun loppuraportti
Kasvupalvelujen  kokonaisuus kuvana
Kasvupalvelujen palvelukanavat

Kasvupalvelujen palvelukuvaukset

Palvelukuvaukset pohjautuvat tämän hetkisiin lainsäädäntöesityksiin, ja ne tarkentuvat lainsädännön vahvistuessa.
Nämä versiot perustuvat toukokuun 2018 valmistelutilanteeseen.

Tutustu palvelukuvauksiin

Kasvupalvelupilotit

Kasvupalvelupilotit käynnistyisivät alkuvuodesta 2019. Kun maakunnat suunnittelevat ja käynnistävät omia palveluitaan, voivat ne hyödyntää kasvupalvelu- ja sote-piloteista saatuja kokemuksia.
Tutustu suunnitteilla oleviin pilotteihin ja pilotteja varten tehtyyn allianssimallin tukiaineistoon.
Linkki aineistoon

Ajankohtaista:
Lisäaika hallintouudistukseen ei hidasta kasvupalvelu-uudistustuksen valmistelua   

Olemme saaneet tällä viikolla kuulla, että sote- ja maakuntauudistus siirtyy vuodella. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa vasta vuoden 2021 alussa.

Uudistuksen lykkääntyminen jo toisen kerran on herättänyt pettymyksen tunteita niin hallituspuolueiden kuin uudistuksen valmistelijoidenkin keskuudessa.  Huolta on aivan varmasti myös muutoksessa olevalla henkilöstöllä.  Epävarmuus ja epäselvyys tulevasta jatkuu oletettua pidempään. Odottavan aika on aina pitkä.

Määrärahat vuodelle 2020 palautetaan TEM pääluokkaan

ELY-keskukset ja TE-toimistot jatkavat toimintaansa vuoden ennakoitua pidempään. Siksi ELY-keskusten ja TE-toimistojen määrärahat (toimintamenot ja substanssirahat) palautetaan maakuntien yleiskatteelliselta momentilta takaisin TEM:n pääluokkaan alkuperäisille momenteille vuoden 2020 osalta. Siirtoesitys tehdään seuraavan kehysvalmistelun yhteydessä syksyllä.

Kasvupalvelupilottien valmistelu jatkuu

Alueilla valmistellaan kasvupalvelupilotteja. Pilottien merkitys kasvaa nyt entisestään. Niiden avulla voidaan uusia toimintamalleja ottaa käyttöön jo ennen maakuntauudistuksen toteutumista. Tätä painottivat myös ministerit tänään reformiministerityöryhmän kokouksessa. He totesivat, että pilotointiaikaa tulee pidentää vuoden 2021 puolelle. Pilottien resursointi on myös katsottava uudelleen.

Vuoden lisäaika mahdollistaa sen, että piloteissa voidaan ottaa käyttöön laajemmin uusia ja innovatiivisia järjestämisen ja tuottamisen malleja. Pilottien edellyttämät tietojärjestelmämuutokset toteutetaan niin, että kasvupalvelupilotit voidaan käynnistää alkuvuodesta 2019. Työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliset kokeilut ovat päättymässä. Niissä hyviksi havaittuja toimintatapoja kannattaa siirtää pilotteihin.

Kasvupalvelulakien valmistelua jatketaan suunnitellussa aikataulussa

Hallituksen esitys aluekehitys- ja kasvupalvelulaiksi on edennyt eduskuntakäsittelyssä jo pitkälle. Siihen tulevat päivämäärämuutokset voidaan tehdä teknisinä muutoksina eduskuntakäsittelyn aikana.

Sisältölaeista ensimmäiset, laki rekrytointi- ja osaamisen kehittämisestä sekä laki kasvupalveluiden rahoittamisesta annettiin eduskunnalle keskiviikkona 27.6.2018. Tiedote tästä hallituksen esityksestä löytyy tem.fi-sivuilta. Tiedotteen liitteenä on myös tiedotustilaisuuden materiaalit ja kysymyksiä ja vastauksia -setti. Tiedotustilaisuuden tallenne löytyy osoitteesta vn.fi/live.

Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä on tarkoitus antaa valtioneuvoston istunnossa 5.7. ja siitä tiedotetaan erikseen.

Hallituksen esitys kasvupalveluvirastosta on tarkoitus antaa syyskuussa ja kasvupalveluihin liittyvä tiedonhallintalaki marraskuussa.

Hallitus valmistelee myös työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään eli niin sanottuihin karensseihin muutoksia. Lakiluonnos tästä omatoimisen työnhaun mallista lähti lausunnoille tänään 28.6. Lue lisää TEM:n tiedotteesta

Kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä ja vielä kerran kärsivällisyyttä

Usein on niin, että asiat mutkistuvat, kun ne pitkittyvät. Nyt täytyy sanoa, että tällä pitkittymisellä on myös positiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi tietojärjestelmämuutosten tekemiselle yksi lisävuosi tekee hyvää. Hallinnollisten rakenteiden uudistumista odotellessa ehditään uudistaa palvelujen sisältöjä ja toteutustapoja. Näin palvelut voidaan siirtää maakunnille entistä ehompina.

Hyödynnetään jatkoaika niin, että työnhakijoiden ja yrittäjien sekä kotouttamisen palvelut ovat priimakunnossa, kun uudistus toteutuu.

28.6.2018
Outi Ryyppö, osastopäällikön sijainen
alueet ja kasvupalvelut –osasto, TEM