Kasvupalvelut

Yleistä tietoa kasvupalvelu-uudistuksen valmistelusta löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: www.tem.fi/maakuntauudistus

Kasvupalvelujen palvelukuvaukset

Palvelukuvaukset pohjautuvat tämän hetkisiin lainsäädäntöesityksiin, ja ne tarkentuvat lainsädännön vahvistuessa.
Nämä versiot perustuvat toukokuun 2018 valmistelutilanteeseen.

Tutustu palvelukuvauksiin

Kasvupalvelupilotit

Kasvupalvelupilotit käynnistyvät alkuvuodesta 2019. Kun maakunnat suunnittelevat ja käynnistävät omia palveluitaan, voivat ne hyödyntää kasvupalvelu- ja sote-piloteista saatuja kokemuksia.
Tutustu suunnitteilla oleviin pilotteihin ja pilotteja varten tehtyyn allianssimallin tukiaineistoon.
Linkki kasvupalvelupilottien aineistoon

Palvelumuotoiluprojektin tuloksia

Maakuntien palvelut on ryhmitelty 13 palvelukokonaisuudeksi, joista osa on palvelumuotoiltu valtakunnallisesti ELY-keskusten yhteisessä kehittämishankkeessa. Kasvupalvelut on yksi palvelumuotoilluista kokonaisuuksista:

Kasvupalveluiden palvelumuotoilun loppuraportti
Kasvupalvelujen  kokonaisuus kuvana
Kasvupalvelujen palvelukanavat

Uutta aineistoa

TE-palvelujen hyvät käytännöt tukevat kasvupalvelujen järjestämistä (tiedote 13.11.2018)
TE-palvelujen hyvät käytännöt -esitysaineisto maakuntavalmistelijoiden käyttöön