Kasvupalvelut

Yleistä tietoa kasvupalvelu-uudistuksen valmistelusta löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: www.tem.fi/maakuntauudistus

Palvelumuotoiluprojektin tuloksia

Maakuntien palvelut on ryhmitelty 13 palvelukokonaisuudeksi, joista osa on palvelumuotoiltu valtakunnallisesti ELY-keskusten yhteisessä kehittämishankkeessa. Kasvupalvelut on yksi palvelumuotoilluista kokonaisuuksista:

Kasvupalveluiden palvelumuotoilun loppuraportti
Kasvupalvelujen  kokonaisuus kuvana
Kasvupalvelujen palvelukanavat

Kasvupalvelujen palvelukuvaukset

Palvelukuvaukset pohjautuvat tämän hetkisiin lainsäädäntöesityksiin, ja ne tarkentuvat lainsädännön vahvistuessa.
Nämä versiot perustuvat toukokuun 2018 valmistelutilanteeseen.

Tutustu palvelukuvauksiin

Kasvupalvelupilotit

Kasvupalvelupilotit käynnistyisivät alkuvuodesta 2019. Kun maakunnat suunnittelevat ja käynnistävät omia palveluitaan, voivat ne hyödyntää kasvupalvelu- ja sote-piloteista saatuja kokemuksia.
Tutustu suunnitteilla oleviin pilotteihin ja pilotteja varten tehtyyn allianssimallin tukiaineistoon.
Linkki aineistoon