Eläketurvan järjestäminen KEVA:ssa

Sote- ja maakuntauudistuksessa Kevan jäsenyhteisön palvelukseen siirtyvän henkilöstön eläketurvassa ei tapahdu muutoksia.

Sote- ja maakuntauudistuksessa ehdotetaan, että jatkossa Kevan lakisääteisiä jäsenyhteisöjä ovat nykyisten kuntien, kuntayhtymien ja Kuntien takauskeskuksen lisäksi maakunnat ja Kunta- ja maakuntatyönantajat KT. Edellisten lisäksi myös eräät muut yhteisöt voivat liittyä Kevan jäsenyhteisöiksi, mikäli ne täyttävät Kevasta annetussa laissa annetut jäsenyyden edellytykset. Tällaisia olisivat jatkossa myös maakuntien muodostamat yhteisöt, täysin omistamat osakeyhtiöt sekä maakuntien määräysvallassa olevat osakeyhtiöt ja säätiöt, jotka tuottavat maakuntien lakisääteisiä palveluita tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja.

Osakeyhtiö tai säätiö voi liittyä jäsenyhteisöksi toimialarajoituksista riippumatta, jos siihen siirtyvistä työntekijöistä enemmistö siirtyy toisesta Kevan jäsenyhteisöstä.

Lisätietoja:
Mitä tapahtuu eläkemaksuille?