Alueellinen alkoholihallinto

Maakunnan tehtäväalaan kuuluu alueellinen alkoholihallinto.

Alkoholilain kokonaisuudistus on parhaillaan hallituksen valmisteltavana. Kokonaisuudistuksessa on tarkoitus purkaa alaa yksityiskohtaisesti ohjaavia normeja, mutta elinkeinotoiminnan luvanvaraisuus ja luvanhaltijoiden valvonnan tarve säilyisivät jatkossakin. Alkoholilain ja sen valvonnan tärkein tavoite on alkoholin aiheuttamien haittojen ehkäiseminen. Suurin osa haitoista liittyy sekä kroonisesti että akuutisti sosiaali- ja terveysalaan, mutta humalajuominen liittyy myös yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen.

Alueellisen alkoholivalvonnan siirto aluehallintovirastoista maakuntiin on perusteltua siinä suhteessa, että näin sama organisaatio, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuesta ja palveluista, vastaa myös kahden suurimman yksittäisen hyvinvoinnin ja terveyden uhkatekijän – alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden – elinkeinotoimintaa koskevasta lupahallinnosta ja valvonnasta.

Esivalmistelussa kannattaa selvittää erityisesti, millä tavoin sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön, alkoholihallintoon sekä esimerkiksi tupakkahallintoon liittyviä tehtäviä voitaisiin organisoida maakuntatasolla yhteen.