Vatten- och havsvård

Vatten- och havsvården är en uppgift som ankommer på varje landskap.  Landskapen kan avtala om ett samordnande landskap och om annat samarbete inom ett vattenförvaltningsområde. Det är viktigt att landskapen aktivt genomför vattenvårdsåtgärder och bedriver samarbete med intressentgrupper och att man tillämpar finansieringsmetoder på såväl nationell nivå som EU-nivå.

Landskapet har en viktig roll inom vattenvården, eftersom landskapet för samman aktörer från olika sektorer. Målet är att verksamheten ska vara effektiv, samarbetet smidigt, informationen tillgänglig för alla aktörer, informationssystemen i gemensam användning och rapporteringen till EU tidsenlig.  Informationen om vatten och hav ska på ett mångsidigt sätt förmedlas till medborgare och intressentgrupper.

Vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen ska vara nationellt enhetliga och uppfylla EU-kraven. Statsrådet godkänner planerna med sex års mellanrum. 

Beskrivning av servicehelheten: Tjänster inom vatten- och havsvård (på finska)