FI SV

Vård av kulturmiljöer

Landskapet följer upp kulturmiljöernas tillstånd och utveckling, ökar och upprätthåller informationen om kulturmiljöerna, förbättrar kunskapen om deras värden och främjar hållbar vård och användning av dem.

Vården av kulturmiljön är starkt kopplad till planeringen av landskapet. I denna uppgift ingår bl.a. att öka informationen om kulturmiljöerna i landskapet, att främja vården och en hållbar användning av dem samt att följa upp deras tillstånd och utveckling.

Landskapet kan dessutom bevilja understöd för vård av byggnadsarvet.