Val- och partifinansiering vid landskapsval 

De som valts till fullmäktigeledamöter och ersättare i landskapsvalet är skyldiga att redovisa sin valfinansiering till Statens revisionsverk. Om en person år 2021 ställer upp som kandidat i både landskapsvalet och kommunalvalet och blir vald till åtminstone ersättare i det ena valet, är han eller hon redovisningsskyldig i fråga om valfinansieringen för bägge valen.

Begränsningarna i fråga om kandidaters valfinansiering och de uppgifter som ska redovisas är desamma som vid riksdagsval. Därmed ska det föreskrivas att kandidater i landskapsval

  • inte får ta emot bidrag på mer än 6 000 euro från samma givare,
  • inte får uppge namnet på en enskild person, om värdet av bidraget är mindre än 1 500 euro,
  • separat ska redovisa för bidrag vars värde uppgår till minst 1 500 euro och
  • ska lämna in en efterhandsredovisning av eventuella lån.

Därtill ska det i fråga om alla val föreskrivas att kandidater inte får ta emot bidrag från landskapet, från bolag som ett landskap har bestämmande inflytande i och från landskapets affärsverk.