Regeringsproposition om social- och hälsovårds- och landskapsreformen på remiss 31.8.- 9.11.2016

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har bett kommunerna och samkommunerna i Fastlandsfinland och andra instanser enligt sändlistan om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Även andra instanser än de som finns på sändlistan kan ge ett utlåtande i frågan. Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät som finns bakom nedanstående länk.

Utkastet till regeringsproposition och den elektroniska enkäten finns här:

Utkast till regeringsproposition 31.8.2016 och begäran om utlåtande

Bilagor av begäran om utlåtande:

Pressmeddelande, sammandrag och allmänn diapresentation

Konsekvensbedömningar

Övrigt bakgrundsmaterial