Utkast till regeringens proposition med förslag till valfrihetslag 22.1.2018

Den 22 januari 2018 överlämnade social- och hälsovårdsministeriet ett utkast till proposition med förslag till valfrihetslag till rådet för bedömning av lagstiftningen. Propositionen hör samman med social- och hälsovårdsreformen. Ministeriet publicerade samtidigt propositionsutkastet.

Bilagor

Ytterligare information

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected]
Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 092, [email protected]
Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367, [email protected]