FI SV

Utkast till lag 29.6.2016

På den här sidan finns de preliminära lagutkasten för reformen av social- och hälsovården och inrättandet av landskap, samt material som anknyter till dessa. Beredningen av lagutkasten fortsätter under sommaren. Utkastet till regeringsproposition färdigställs och sänds på remiss i augusti.