Muut palvelut

Maakunnille on tarkoitus siirtää sote-palvelujen lisäksi tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. 

Maakunnat vastaavat 1.1.2021 alkaen seuraavista palveluista:

  • sosiaali- ja terveydenhuollosta
  • työllisyyden ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä
  • pelastustoimesta
  • ympäristöterveydenhuollosta
  • alkoholin vähittäismyynnin ja anniskelun valvonnasta
  • maakuntakaavoituksesta
  • tietyistä liikenne-, ympäristö- ja luonnonvaratehtävistä
  • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä
  • maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.