Tjänster inom regionutveckling

Varje landskap svarar på sitt område för den strategiska helheten för regionutveckling och för den allmänna utvecklingen av landskapet. Detta omfattar även internationellt samarbete och samarbetet med statliga myndigheter, regionens centralorter, andra kommuner i regionen samt med högskolor, andra aktörer i regionen som deltar i regionutvecklingen och vid behov med andra landskap. I landskapet Lappland gäller detta även samarbetet med Sametinget.

Landskapet utvecklar verksamhetsförutsättningarna för näringslivet på sitt område med beaktande av kommunernas behov och starka sidor, med grund i kommunernas olika utgångslägen. Landskapet svarar för den regionala prognostiseringen och för samordningen av den. Landskapets viktigaste metoder för regionutveckling är: Ø

  • planering, växelverkan och annat samarbete tillsammans med olika aktörer
  • finansiella tjänster
  • kommunikation och information
  • rådgivning

Beskrivning av servicehelheten: Tjänster inom regionutveckling