Tjänster inom områdesanvändning

Till tjänster inom områdesanvändning hör landskapsplanläggning, att främja planeringen av kommunernas områdesanvändning och ordnandet av byggnadstillsyn samt vård av kulturmiljöer.

Beskrivning av servicehelheten: Tjänster inom områdesanvändning (på finska)