FI SV

Landskapets övriga tjänster

Till landskapen överförs uppgifter från NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna, regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och andra samkommuner samt kommunerna. 

Landskapen svarar från och med den 1 januari 2021 utöver social- och hälsovården även för följande tjänster: