Tillväxttjänsterna

För tillväxttjänstreformen har det tillsatts tre beredningsgrupper som ska omdefiniera uppgifterna för de nuvarande arbets- och näringstjänsterna och NTM-centralernas företagstjänster. Vid reformen slås arbets- och näringstjänsterna och företagstjänsterna ihop till offentliga tillväxttjänster. På så sätt främjas ny företagsverksamhet, företagstillväxt, förnyelse och internationalisering samtidigt som man möter förändringarna på arbetsmarknaden.

Tillväxttjänsternas konkurrensbaserade flerproducentmodell motsvarar i stor utsträckning den motsvarande modellen för social- och hälsotjänster. Den konkurrensbaserade produktionsmodellen och kundens valfrihet ökar tjänsternas genomslagskraft, leder till nya tjänsteinnovationer och skapar en ny marknad för tjänster.

Läs mer:

Arbets- och näringsministeriet: Landskapsreformen