FI SV EN

Tidtabell

Beredningen av lagarna för landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen fortsätter. Landskaps- och vårdreformen avses träda i kraft den 1 januari 2021. Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna, räddningsväsendet och tillväxttjänsterna överförs då till landskapen. Valfriheten ska utökas stegvis.

Riksdagen fattar beslut om hur landskaps- och vårdreformen framskrider under höstsessionen 2018.

 

 

Tidslinje för landskaps- och vårdreformen