Landskaps- och vårdreformen på teckenspråk

Vad handlar landskaps - och vårdreformen om? 

 

Vad är social och hälsovårdsreformenBrådskande vård och stöd som trygghet