FI SV EN

Studerandehälsovård

Offentligt finansierade studerandehälsovårdstjänster tillhandahålls studerande i hela landet. Studerandehälsovården för alla som studerar vid en högskola ordnas i fortsättningen på samma sätt.

Numera sköter Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studerandehälsovårdstjänsterna för universitetsstuderande. Från och med år 2021 utvidgas dessa tjänster till att även omfatta yrkeshögskolestuderande. Syftet är att högskolestuderande får studerandehälsovårdstjänster på lika villkor i hela landet.

För ordnandet av tjänsterna för högskolestuderande svarar i fortsättningen Folkpensionsanstalten och för produktionen SHVS. En obligatorisk hälsovårdsavgift av skattekaraktär tas ut av högskolestuderande.

För den som studerar på gymnasiet eller inom yrkesutbildningen ordnas studerandehälsovårdstjänsterna av det egna landskapet.

Varje studerande kan fortfarande använda hälsovårdscentralens – i fortsättningen social- och hälsocentralens – tjänster när det är fråga om något annat än sånt som gäller studerandehälsovården.

Finansiering av studerandehälsovården för högskolestuderande

Den totala finansieringen av studerandehälsovården för högskolestuderande består av statens och studerandes finansieringsandelar. Med hälsovårdsavgifter som tas ut av studerande finansieras 23 procent och med statsmedel 77 procent av de godkända totala kostnaderna för studerandehälsovård. Enligt en grov uppskattning är hälsovårdsavgiften ca 77 euro per läsår på 2021 års nivå, och bör betalas i två rater. Enligt lagförslaget tas hälsovårdsavgiften ut av Folkpensionsanstalten.

Beredning av lagändringen och material

Ytterligare information

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63389
Anne Koskela, regeringsråd, tfn. 02951 63384
Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn. 02951 63329