Työkyvyn ja työllistymisen tuet

Vuonna 2020 maakuntauudistuksen yhteydessä maakunnille siirtyy sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi järjestämisvastuu myös työvoima- ja yrityspalveluista.

Työkyvyn tuen palvelupolkuja ja vaikeimmin työllistyvien osatyökykyisten työllistymisen palveluja uudistetaan maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä. Tarkoituksena on varmistaa, että palvelujärjestelmän keinovalikoimaa osataan käyttää asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti.

Työkykykoordinaattori verkostoi ja räätälöi

Kaikissa maakunnissa toimii työkykykoordinaattoreita, joita on koulutettu Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeessa (OTE).

Työkykykoordinaattoreita työskentelee esimerkiksi sote- ja TE-palveluissa, kunnissa, oppilaitoksissa ja järjestöissä.

Työkykykoordinaattori on sote- ja TE-palvelujen asiantuntija, joka räätälöi yhdessä asiakkaan kanssa tämän tarpeita vastaavan palvelujen, etuuksien ja muun tuen kokonaisuuden.

Koulutetut työkykykoordinaattorit osallistuvat maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. He ovat mukana luomassa verkostomaisia palveluita maakuntien sisällä ja toimivaa työikäisten asiakas- ja palveluohjausta.

Polkuja hoitoon ja kuntoutukseen, malleja työllistymiseen ja osallisuuden lisäämiseen

Työkyvyn tukeen ja vaikeimmin työllistyvien osatyökykyisten työllistymiseen etsitään toimivia ratkaisuja myös 12 kokeiluhankkeessa eri puolilla Suomea.

Kokeiluhankkeissa luodaan malleja, joiden avulla voidaan muun muassa tehostaa työtoiminnasta töihin siirtymistä ja opiskelijoiden töihin pääsyä opintojen jälkeen. Lisäksi hankkeissa kehitetään keinoja vahvistaa niiden osallisuutta, joilla työelämään siirtyminen ei ole mahdollista.

Osassa kokeiluista varmistetaan myös saumattomia palvelupolkuja hoitoon ja kuntoutukseen pääsemiseen sekä työssä oleville että työhön pyrkiville osatyökykyisille.

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus räätälöidään jatkossa jokaisen maakunnan omien tarpeiden mukaisesti.

Ammattilaisille kehitetään myös sähköinen oppimisympäristö, joka on tukena sujuvien polkujen rakentamisessa. Oppimisympäristö tulee tietyoelamaan.fi-verkkopalveluun, johon on koottu kaikki tieto työkyvyn tuesta ja osatyökykyisten työllistymisen palveluista, tuista ja etuuksista.

Lisätietoja

Päivi Mattila-Wiro, hankepäällikkö, STM, p. 0295 163 467, [email protected]