FI SV EN

Stöd för arbetsförmåga och sysselsättning

I samband med landskapsreformen 2020 överförs till landskapen utöver social- och hälsovårdstjänsterna även organiseringsansvaret för arbetskrafts- och företagstjänsterna.

Servicestigarna inom stödet för arbetsförmågan samt sysselsättningstjänsterna för de partiellt arbetsföra personer som är mest svårsysselsatta reformeras i samband med landskaps- och vårdreformen. Syftet är att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap för att på ett kundorienterat och resultatgivande sätt tillämpa de medel som står till buds inom servicesystemet.

Samordnare för arbetsförmågan skapar nätverk och skräddarsyr tjänster

I alla landskap finns samordnare för arbetsförmågan, som har utbildats inom ramen för spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra. Samordnarna för arbetsförmågan arbetar t.ex. inom arbets- och näringstjänsterna, i kommunerna, vid läroanstalter och inom organisationer.

Samordnaren för arbetsförmågan är en expert på social- och hälsovårdstjänster och arbets- och näringstjänster som tillsammans med kunden skräddarsyr en helhet av tjänster, förmåner och annat stöd som motsvarar kundens behov.

Utbildade samordnare för arbetsförmågan deltar i beredningen av landskaps- och vårdreformen. De är med och skapar nätverk av tjänster inom landskapen samt fungerande kund- och servicehandledning för personer i yrkesverksam ålder.

Vägar till vård och rehabilitering, modeller för ökad delaktighet

På olika håll i Finland genomförs det också 12 försöksprojekt där man försöker hitta fungerande lösningar för upprätthållande av arbetsförmågan och sysselsättande av de som är mest svårsysselsatta.

I försöksprojekten skapas modeller som ska vara till hjälp bland annat för att effektivisera övergången från arbetsverksamhet till arbete och studerandes övergång till arbetslivet efter studierna. I projekten utvecklas dessutom metoder för att stärka delaktigheten för sådana som inte har möjlighet att komma in i arbetslivet.

I en del av försöken säkerställs också smidiga vägar till vård och rehabilitering både för partiellt arbetsföra som redan är i arbetslivet och partiellt arbetsföra som försöker komma in i arbetslivet.

Tjänstehelheten stöd för arbetsförmågan skräddarsys i fortsättningen i enlighet med varje landskaps egna behov. För branschfolk utvecklas också en elektronisk inlärningsmiljö som ska stödja skapandet av smidiga vägar till vård och rehabilitering.

Inlärningsmiljön kommer att finnas på webbplatsen tietyoelamaan.fi. Webbtjänsten innehåller all information om stöd för arbetsförmågan samt information om tjänster, stöd och förmåner för sysselsättning av partiellt arbetsföra personer.

Ytterligare information

Päivi Mattila-Wiro, projektledare, STM, tfn 0295 163 467, [email protected]