FI SV

Arbetarskydd som en del av social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen förändrar organisationsstrukturer och påverkar både ordnandet av tjänsteproduktionen och sätten att arbeta. I sista hand är det alltid arbetsgivaren som har ansvaret för säkerheten och hälsoaspekterna i arbetet och arbetsförhållandena. Det är viktigt att säkerställa att arbetsgivarens lagstadgade ansvar och skyldigheter sköts tillsammans med personalen. Det lönar sig att utnyttja företagshälsovårdens och andra sakkunnigas stöd och kunnande.

Organisationsförändringar och den osäkerhet som sammanhänger med dessa kan orsaka belastning. I en förändringssituation understryks behovet att sköta personalens välbefinnande i arbetet och att de orkar arbeta. Att kunna hantera belastningsfaktorer ökar välbefinnandet i arbetet och produktiviteten. I en förändring är det bra att även fästa uppmärksamhet på att sköta de skyldigheter som gäller ordnandet av tjänsteproduktionen. Beställaren ska vara medveten om utredningsskyldigheten och ansvaret vid anlitande av utomstående arbetskraft.

I en förändringssituation lönar det sig för arbetsgivaren att även satsa på att arbetstagaren får tydlig information om anställningsvillkoren samt god introduktion och handledning i arbetsuppgifterna. Samarbetsförfaranden på arbetsplatsen (bl.a. arbetarskyddschef och arbetarskyddsfullmäktig) stöder genomförandet av förändringen.
 

Ytterligare information