Rundresan Mitt landskap, våren 2018 

På senvåren ska beredarna av landskaps- och vårdreformen besöka alla landskap i Finland. Rundresan sker under ledning av projektchefen för landskaps- och vårdreformen, understatssekreterare Päivi Nerg

Målet med rundresan Mitt landskap är att på ett så konkret sätt som möjligt stödja landskapen i arbetet med att bereda genomförandet av reformen utifrån regionernas individuella behov. Rundresan görs 24.4–8.6.2018. Resan startar i landskapet Södra Österbotten och slutar i landskapet Lappland.